Svět potřebuje zdravá zvířata.

Pečujeme o náš vztah s veterinárními lékaři a usilujeme o to, aby byly jejich praxe co nejsilnější.

Máme absolutní závazek k bezpečnosti a účinnosti našich produktů.

Jsme vázáni našimi hodnotami.

ESCHERICHIA COLI A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYPU C

Bakterie Escherichia coli (E. coli) a Clostridium perfringens (C. perfringens) typu C jsou dva nejvýznamnější patogeny neonatálního průjmu selat, který je hlavní příčinou mortality selat před odstavem a způsobuje významné ekonomické ztráty chovatelů prasat na celém světě.

Více o onemocnění! 

ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) je etiologický původce pleuropneumonie prasat, což je vysoce nakažlivé respirační onemocnění.

Více o onemocnění!

ČERVENKA, PARVOVIRÓZA A LEPTOSPIRÓZA

Červenka (Erysipelothrix rhusiopathiae), parvoviróza (PPV) a leptospiróza patří k hlavním infekčním příčinám poruch reprodukce u prasat. Každé z těchto onemocnění může vyvolat subklinické onemocnění a během březosti i těžké poruchy reprodukce.

Více o onemocnění!

MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE (M.Hyo)

M. hyo vyvolává enzootickou pneumonii (EP), chronické respirační onemocnění s vysokou prevalencí ve většině chovů na světě, které se obvykle projevuje u prasat v předvýkrmu a výkrmu.

Více o onemocnění!

VIRUS REPRODUKČNÍHO A RESPIRAČNÍHO SYNDROMU PRASAT (PRRSV)

PRRS se projevuje zejména poruchami reprodukce u prasnic a respiračním onemocněním u prasat všech věkových kategorií. PRRS způsobuje v odvětví chovu prasat enormní ekonomické ztráty.

Více o onemocnění!

PORCINNÍ CIRKOVIRUS TYP 2 (PCV-2)

Jedno z nejničivějších onemocnění, které v poslední době postihuje chovy prasat na celém světě.

Více o onemocnění!

NEONATÁLNÍ PRŮJEM U TELAT DO VĚKU JEDNOHO MĚSÍCE JE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM

Neonatální průjem u telat do jednoho měsíce stáří je nejčastější příčinou úhynů telat v chovech skotu. Telata trpí průjmem, dehydratací, jsou apatická a v nejtěžších případech upadají do kómatu a hynou. K úhynům dochází někdy i do 12 hodin po objevení prvních klinických příznaků. Klíčem k zabránění poškození zdraví a omezení produkčních ztrát je prevence na všech úrovních. Naše stránka vám poskytne informace o tom, jak můžete minimalizovat rizika ve vašem chovu.

Přečtěte si více o tom, jak zvládat průjmová onemocnění u telat.

INFORMACE O NEWCASTLESKÉ CHOROBĚ (ND)

Newcastleská choroba (ND) představuje riziko pro chovatele drůbeže na celém světě, neboť snižuje životaschopnost a užitkovost brojlerů a je příčinou zvýšeného procenta konfiskátů při zpracování. Výskyt ND také omezuje mezinárodní obchod a způsobuje ztráty u nosnic. Vakcinace proti ND je účinná, tradiční živé vakcíny však vyvolávají vedlejší reakce a inaktivované vakcíny mohou zase u brojlerů snižovat užitkovost. Tlumení ND tudíž nadále představuje výzvu pro celé odvětví chovu drůbeže.

POSKYTUJEME INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVÍ CHOVŮ

Společnost MSD Animal Health je předním výrobcem vakcín pro drůbež a přípravků proti parazitům v chovech drůbeže. Naším hlavním cílem je zlepšovat a chránit zdraví a dobré životní podmínky drůbeže a zvyšovat její užitkovost.

Kontaktujte nás

INTRADERMÁLNÍ VAKCINACE BEZ POUŽITÍ JEHEL – VAKCINACE BUDOUCNOSTI

Je nám potěšením představit vám aplikátor IDAL® 3G, který je navržen pro praktičtější a snadnější použití a bezpečnější vakcinaci, která je méně stresující pro prasata i personál podávající vakcíny. IDAL® 3G je také zárukou prevence onemocnění díky nejširší nabídce vakcín určených k intradermálnímu podání.

Zjistěte více o IDAL

MASTITIDA: PRO CHOVATELE MLÉČNÉHO SKOTU JEDNO Z NEJNÁKLADNĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍ

Mastitida je zánět vemene a představuje problém pro zdraví zvířat a ekonomiku farmy. Toto onemocnění výrazně ovlivní welfare a produktivitu zvířat a následně ziskovost chovu. Dojnice postižené mastitidou produkují méně mléka, později zabřezávají a často dochází k celkovému zhoršení jejich tělesné kondice. Pro účinné zvládnutí onemocnění je nutné zavést účinné léčebné a preventivní programy na kontrolu a tlumení mastitid, které jsou šité na míru dané farmě.

Přečtěte si více informací o prevenci mastitid ve vašem chovu.

BOVINNÍ VIROVÁ DIAREA (BVD)

BVD je vysoce infekční onemocnění vyvolané virem BVD, který přenáší nemocná nebo perzistentně infikovaná zvířata. Onemocnění ovlivňuje zejména reprodukci a vyvolává imunosupresi. Díky negativnímu ovlivnění imunitního systému jsou infikovaná zvířata daleko vnímavější k dalším onemocněním, což jen zvyšuje ztráty spojené s infekcí.

Více o tom, jak dostat BVD ve vašem stádě pod kontrolu, si můžete přečíst zde.

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ SKOTU (BRD)

BRD je komplexní onemocnění, které není vždy snadné odhalit v časném stadiu. Respirační syndrom způsobuje vyšší náklady na dosažení požadovaného přírůstku, což souvisí s pozdějším dosažením chovatelské dospělosti nebo porážkové hmotnosti zvířat. Všechny tyto vícenáklady je potřeba vzít v úvahu.

Zjistěte, jak můžete chránit své stádo před BRD.Bovine Respiratory Disease (BRD).

LAWSONIA INTRACELLULARIS
NEVIDITELNÝ NEPŘÍEL, KTERÝ SKRÝVÁ OPRAVDOVÝ POTENCIÁL FARMY

Infekční onemocnění způsobené bakterií Lawsonia Intracellularis, napadající střevo prasat a způsobující signifikantní produkční ztráty, a to zejména u odstavu a ve výkrmu.

Více o onemocnění

MSD Farmářské fórum

Na podzim proběhl již 6. ročník MSD Farmářského Fóra. Na společné akci chovatelů i veterinárních lékařů jsme se komplexně podívali na možnosti a trendy v oblasti léčby a prevence v chovu skotu. Hlavním cílem bylo využití prevence pro maximální profitabilitu chovu. V rámci MSD Farmářského fóra byl opět připomenut Diagnostický průvodce vyvinutý ve spolupráci MSD Animal Health a SVÚ Jihlava. Jedná se o praktickou a přehlednou aplikaci, která Vám poradí s diagnostikou onemocnění na farmě. Přináší odpovědi na prvotní otázky ohledně vzorků, jak je odebrat, v jakém množství, jak je uchovat a za jakých podmínek je transportovat.

Karsivan® – test kondice psa

Zodpovězením krátkého testu zjistíte, zda se u Vašeho psa objevují první příznaky stárnutí.
Karsivan® má účinky podporující prokrvení, které zlepšují kondici stárnoucích psů.

Diabetes mellitus u zvířat

Cukrovka je nejčastější endokrinní onemocnění psů a koček a počet nově diagnostikovaných případů stále stoupá.

V listopadu si připomínáme měsíc diabetu pro zvýšení povědomí o této nemoci jak mezi veterinárními lékaři, tak mezi chovateli, abychom snížili riziko, že tento „tichý zabiják“, zůstane nediagnostikován.

Zdokonalte své znalosti o diabetu a podívejte se na nahrávky z našeho webináře zaměřeného na nejnovější trendy v léčbě a managementu diabetu psů a koček, který vám přináší My Study Days,  program kontinuálního vzdělávání veterinárních lékařů.

Klikněte zde pro video z webináře “Jak zvládnout současné výzvy v léčbě diabetu”.

Pro více informací můžete navštívit také naši webovou stránku www.petdiabetes.cz , kde naleznete vy I vaši klienti užitečné informace pro management cukrovky psů a koček.

The MSD Veterinary Manual

The MSD Veterinary Manual je jedinou komplexní odbornou, barevnými obrázky ilustrovanou knihou týkající se oblasti zdraví zvířat. MSD Vám již víc jak 100 let poskytuje  kvalitativní a vědecké informace na neziskové bázi.

Novinka pro kočky, která je ochrání před klíčovými vnějšími a vnitřními parazity

Už i majitelé koček se dočkali nového přípravku pro své mazlíčky, který je ochrání proti klíšťatům a blechám po dobu několika týdnů a zároveň před klíčovými vnitřními parazity. Je dostupný ve třech velikostech pro všechny hmotnostní kategorie koček. Pro více informací kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Odkazy

www.karsivan.cz
www.scalibor.cz
www.petdiabetes.cz
www.nobivac.com
www.caninsulin.com
www.dog-dry-eye.com
www.respig.com
www.zuprevo.com
www.cobactan.com
www.partners-in-reproduction.com
www.bovilis.com
www.infectious-bronchitis.com
www.avian-pneumovirus.com
www.ihc-poultry.com
www.infectious-bursal-disease.com
www.porcilis-pcv.com
www.porcilis-prrs.com