Léčba zánětu zevního zvukovodu
nebyla nikdy pohodlnější.

Svět potřebuje zdravá zvířata.

Pečujeme o náš vztah s veterinárními lékaři a usilujeme o to, aby byly jejich praxe co nejsilnější.

Máme absolutní závazek k bezpečnosti a účinnosti našich produktů.

Jsme vázáni našimi hodnotami.

INTRADERMÁLNÍ VAKCINACE BEZ POUŽITÍ JEHEL – VAKCINACE BUDOUCNOSTI

Jsme potěšeni, že letos můžeme oslavit již 20. výročí značky IDAL.
Od prvního návrhu modelu 1G až po dnešní aplikátory IDAL 3G a IDAL 3G Twin vám přístroje řady IDAL (“IDAL Way “– ideální způsob podání) nabízejí účinný, pohodlný a praktický způsob bezjehelné aplikace zohledňující aspekty pohody zvířat.

Zjistěte více o IDAL


LAWSONIA INTRACELLULARIS
NEVIDITELNÝ NEPŘÍTEL, KTERÝ SKRÝVÁ OPRAVDOVÝ POTENCIÁL FARMY

Infekční onemocnění způsobené bakterií Lawsonia Intracellularis, napadající střevo prasat a způsobující signifikantní produkční ztráty, a to zejména u odstavu a ve výkrmu.

Více o onemocnění


PORCINNÍ CIRKOVIRUS TYP 2 (PCV-2)

Jedno z nejničivějších onemocnění, které v poslední době postihuje chovy prasat na celém světě.

Více o onemocnění!


MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE (M.Hyo)

M. hyo vyvolává enzootickou pneumonii (EP), chronické respirační onemocnění s vysokou prevalencí ve většině chovů na světě, které se obvykle projevuje u prasat v předvýkrmu a výkrmu.

Více o onemocnění!


VIRUS REPRODUKČNÍHO A RESPIRAČNÍHO SYNDROMU PRASAT (PRRSV)

PRRS se projevuje zejména poruchami reprodukce u prasnic a respiračním onemocněním u prasat všech věkových kategorií. PRRS způsobuje v odvětví chovu prasat enormní ekonomické ztráty.

Více o onemocnění!


ČERVENKA, PARVOVIRÓZA A LEPTOSPIRÓZA

Červenka (Erysipelothrix rhusiopathiae), parvoviróza (PPV) a leptospiróza patří k hlavním infekčním příčinám poruch reprodukce u prasat. Každé z těchto onemocnění může vyvolat subklinické onemocnění a během březosti i těžké poruchy reprodukce.

Více o onemocnění!


ESCHERICHIA COLI A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYPU C

Bakterie Escherichia coli (E. coli) a Clostridium perfringens (C. perfringens) typu C jsou dva nejvýznamnější patogeny neonatálního průjmu selat, který je hlavní příčinou mortality selat před odstavem a způsobuje významné ekonomické ztráty chovatelů prasat na celém světě.

Více o onemocnění! 


ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) je etiologický původce pleuropneumonie prasat, což je vysoce nakažlivé respirační onemocnění.

Více o onemocnění!


IBR: VYSOCE NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ SKOTU VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) je virové onemocnění horních cest dýchacích vyvolané bovinním herpesvirem typu 1 (BHV-1). Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, které postihuje skot všech věkových kategorií a běžně se vyskytuje u mladého skotu. Nakažené krávy produkují méně mléka a v některých případech může dojít k úhynu embryí a těžkým abortům. Virus vyvolává latentní infekci, která je lokalizovaná převážně v gangliích. Z nakažených jedinců se stávají celoživotní přenašeči viru. Vlivem stresových faktorů může dojít k reaktivaci latentní infekce a opětovnému vylučování viru.

Projděte si další informace o tomto onemocnění a o tom, jak ho kontrolovat!


NEONATÁLNÍ PRŮJEM U TELAT DO VĚKU JEDNOHO MĚSÍCE JE ZÁVAŽNÝM PROBLÉMEM

Neonatální průjem u telat do jednoho měsíce stáří je nejčastější příčinou úhynů telat v chovech skotu. Telata trpí průjmem, dehydratací, jsou apatická a v nejtěžších případech upadají do kómatu a hynou. K úhynům dochází někdy i do 12 hodin po objevení prvních klinických příznaků. Klíčem k zabránění poškození zdraví a omezení produkčních ztrát je prevence na všech úrovních. Naše stránka vám poskytne informace o tom, jak můžete minimalizovat rizika ve vašem chovu.

Přečtěte si více o tom, jak zvládat průjmová onemocnění u telat.


MASTITIDA: PRO CHOVATELE MLÉČNÉHO SKOTU JEDNO Z NEJNÁKLADNĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍ

Mastitida je zánět vemene a představuje problém pro zdraví zvířat a ekonomiku farmy. Toto onemocnění výrazně ovlivní welfare a produktivitu zvířat a následně ziskovost chovu. Dojnice postižené mastitidou produkují méně mléka, později zabřezávají a často dochází k celkovému zhoršení jejich tělesné kondice. Pro účinné zvládnutí onemocnění je nutné zavést účinné léčebné a preventivní programy na kontrolu a tlumení mastitid, které jsou šité na míru dané farmě.

Přečtěte si více informací o prevenci mastitid ve vašem chovu.


BOVINNÍ VIROVÁ DIAREA (BVD)

BVD je vysoce infekční onemocnění vyvolané virem BVD, který přenáší nemocná nebo perzistentně infikovaná zvířata. Onemocnění ovlivňuje zejména reprodukci a vyvolává imunosupresi. Díky negativnímu ovlivnění imunitního systému jsou infikovaná zvířata daleko vnímavější k dalším onemocněním, což jen zvyšuje ztráty spojené s infekcí.

Více o tom, jak dostat BVD ve vašem stádě pod kontrolu, si můžete přečíst zde.


RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ SKOTU (BRD)

BRD (Bovine Respiratory Disease) je komplexní onemocnění, které není vždy snadné odhalit v časném stadiu. Respirační syndrom způsobuje vyšší náklady na dosažení požadovaného přírůstku, což souvisí s pozdějším dosažením chovatelské dospělosti nebo porážkové hmotnosti zvířat. Všechny tyto vícenáklady je potřeba vzít v úvahu.

Zjistěte, jak můžete chránit své stádo před BRD.


BOVINNÍ KORONAVIRUS (BCoV)

BCoV poškozuje mukociliární aparát. Tím dochází ke snížení produkce hlenu v dýchacích cestách a omezení funkčnosti řasinek epitelových buněk, které pomáhají odstranit hlen obsahující nečistoty a patogeny z těla zvířete. V důsledku oslabení tohoto přirozeného obranného mechanismu dojde k narušení první linie ochrany a zjednodušeně řečeno, otevřou se dveře pro další nebezpečné patogeny (BRSV, PI3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, IBR, Histophilus somni a Mycoplasma bovis). U telat infikovaných bovinním koronavirem se zpravidla vyvinou mírné klinické příznaky onemocnění, jako jsou kašel, výtok z nosu, ale také průjem. Velké riziko představuje i fakt, že je koronavirus schopný přežít na pomůckách používaných v chovech skotu či na obuvi i více než 24 hodin a být příčinou dalšího šíření infekce mezi stády.

Zjistěte více o roli bovinního koronaviru při rozvoji respiračního onemocnění u skotu


INFEKČNÍ BURSITIDA

Infekční burzitida (IBD) je virové onemocnění postihující chovy drůbeže na celém světě. Vzhledem k vysoké úmrtnosti, snížené uniformitě kuřat a vyššímu procentu konfiskátů při zpracování je IBD z hlediska užitkovosti jednou z největších hrozeb, s nimiž se chovatelé drůbeže v současné době potýkají. Posilování imunity drůbeže prostřednictvím účinné a dlouhodobé ochrany zmírňuje důsledky tohoto onemocnění a zvyšuje užitkovost chovů.

Více Informarcí


INFORMACE O NEWCASTLESKÉ CHOROBĚ (ND)

Newcastleská choroba (ND) představuje riziko pro chovatele drůbeže na celém světě, neboť snižuje životaschopnost a užitkovost brojlerů a je příčinou zvýšeného procenta konfiskátů při zpracování. Výskyt ND také omezuje mezinárodní obchod a způsobuje ztráty u nosnic. Vakcinace proti ND je účinná, tradiční živé vakcíny však vyvolávají vedlejší reakce a inaktivované vakcíny mohou zase u brojlerů snižovat užitkovost. Tlumení ND tudíž nadále představuje výzvu pro celé odvětví chovu drůbeže.

Více Informarcí


O INFEKČNÍ LARYNGOTRACHEITIDĚ

Infekční laryngotracheitida (ILT) je akutní vysoce nakažlivé herpesvirové onemocnění postihující kura domácího, bažanty, pávy a krůty, u nichž vyvolává závažné potíže s dýcháním a kašel. Vyskytuje ve všech částech světa s intenzivním chovem drůbeže. Velmi rychle se šíří kontaktem v chovech a způsobuje vysokou úmrtnost. ILT se přenáší vstupem patogenů do horních cest dýchacích drůbeže nebo perorálně po požití kontaminované podestýlky.

Více Informarcí


MARKOVA CHOROBA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Virus Markovy choroby (MD) se dnes vyskytuje ve většině chovů drůbeže. Drží se v prachu a v peří drůbeže a ve složitém prostředí hal je prakticky nemožné jej eliminovat, a to ani při důkladném čištění a dezinfekci. Tento herpesvirus napadá nervovou soustavu a u postižené drůbeže vyvolává kulhání, tumory nebo zvětšení péřových folikulů. Důsledkem je vysoké procento konfiskátů při zpracování brojlerů. Onemocnění může také způsobovat úhyny a ztráty na produkci vajec u nosnic.

Více Informarcí


POSKYTUJEME INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVÍ CHOVŮ

Společnost MSD Animal Health je předním výrobcem vakcín pro drůbež a přípravků proti parazitům v chovech drůbeže. Naším hlavním cílem je zlepšovat a chránit zdraví a dobré životní podmínky drůbeže a zvyšovat její užitkovost.

Kontaktujte nás


MSD Farmářské fórum

Na podzim proběhl již 6. ročník MSD Farmářského Fóra. Na společné akci chovatelů i veterinárních lékařů jsme se komplexně podívali na možnosti a trendy v oblasti léčby a prevence v chovu skotu. Hlavním cílem bylo využití prevence pro maximální profitabilitu chovu. V rámci MSD Farmářského fóra byl opět připomenut Diagnostický průvodce vyvinutý ve spolupráci MSD Animal Health a SVÚ Jihlava. Jedná se o praktickou a přehlednou aplikaci, která Vám poradí s diagnostikou onemocnění na farmě. Přináší odpovědi na prvotní otázky ohledně vzorků, jak je odebrat, v jakém množství, jak je uchovat a za jakých podmínek je transportovat.


Karsivan® – test kondice psa

Zodpovězením krátkého testu zjistíte, zda se u Vašeho psa objevují první příznaky stárnutí.
Karsivan® má účinky podporující prokrvení, které zlepšují kondici stárnoucích psů.


Diabetes mellitus u zvířat

Cukrovka je nejčastější endokrinní onemocnění psů a koček a počet nově diagnostikovaných případů stále stoupá.

V listopadu si připomínáme měsíc diabetu pro zvýšení povědomí o této nemoci jak mezi veterinárními lékaři, tak mezi chovateli, abychom snížili riziko, že tento „tichý zabiják“, zůstane nediagnostikován.

Zdokonalte své znalosti o diabetu a podívejte se na nahrávky z našeho webináře zaměřeného na nejnovější trendy v léčbě a managementu diabetu psů a koček, který vám přináší My Study Days,  program kontinuálního vzdělávání veterinárních lékařů.

Klikněte zde pro video z webináře “Jak zvládnout současné výzvy v léčbě diabetu”.

Pro více informací můžete navštívit také naši webovou stránku www.petdiabetes.cz , kde naleznete vy I vaši klienti užitečné informace pro management cukrovky psů a koček.


The MSD Veterinary Manual

The MSD Veterinary Manual je jedinou komplexní odbornou, barevnými obrázky ilustrovanou knihou týkající se oblasti zdraví zvířat. MSD Vám již víc jak 100 let poskytuje  kvalitativní a vědecké informace na neziskové bázi.


Novinka pro kočky, která je ochrání před klíčovými vnějšími a vnitřními parazity

Už i majitelé koček se dočkali nového přípravku pro své mazlíčky, který je ochrání proti klíšťatům a blechám po dobu několika týdnů a zároveň před klíčovými vnitřními parazity. Je dostupný ve třech velikostech pro všechny hmotnostní kategorie koček. Pro více informací kontaktujte svého veterinárního lékaře.


Odkazy

www.karsivan.cz
www.scalibor.cz
www.petdiabetes.cz
www.nobivac.com
www.caninsulin.com
www.dog-dry-eye.com
www.respig.com
www.zuprevo.com
www.cobactan.com
www.partners-in-reproduction.com
www.bovilis.com
www.infectious-bronchitis.com
www.avian-pneumovirus.com
www.ihc-poultry.com
www.porcilis-pcv.com
www.porcilis-prrs.com