Popis ileitidy:

Infekční onemocnění způsobené bakterií Lawsonia Intracellularis, napadající střevo prasat a způsobující signifikantní produkční ztráty, a to zejména u odstavu a ve výkrmu.

Více o onemocnění

Prevalence ileitidy*2:

Podle standardních serologických testů (IPMA a blocking ELISA), je velmi pravděpodobné, že onemocnění je přítomno téměř ve všech farmách, dokonce i v těch s vysokým zoohygienickým standardem.

*2 Mirjam Arnold, Heiko Nathues. Prevalence onemocnění Lawsonia Intracellularis v chovech prasat v různých zemích EU – A European multicenter study. Mirjam, Universität. Pending publication.

Více o studii

Ekonomický dopad:

Prasata postižena ileitidou vykazují vyšší nepřímé ztráty. Odhadovaná ztráta na prodané prase je 4.25€ (v USA 46.71milionů € ročně).

Více o studii

Přednášky epertů


Co je ileitida?

Pedro Rubio popisuje hlavní charakteristiku Porcinní Proliferativní Enteropatie

(známé jako Ileitida), včetně její etiologie, patogeneze a epidemiologie.

Onemocnění


Historie a etiologie ileitidy

L. intracellularis je G- tyčinka ,tvaru esovitého nebo půlměsíce, s jedním dlouhým bičíkem.

Mezi všemi serologickými testy doposud vyvinutými, je pouze blocking ELISA celosvětově komerčně dostupná.

Patogeneze L. Intracellularis

L. Intracellularis má specifický infekční mechanismus, obecně se objevuje v poodstavových a výkrmových fázích chovu prasat.

Více o faktorech virulence.

Epidemiologie ileitidy

O epidemiologii L. Intracellularis toho není moc známo.

Toto jsou důvody.

Klinické příznaky a formy ileitidy

Příznaky ileitidy u prasat jsou různorodé, zahrnují akutní neboli haemorhagické, chronické a subklinické.

Více o všech klinických manifestacích.

Budoucnost a antibiotika v chovech prasat v Evropě:  případ ileitidy

Jeden z  hlavních požadavků, kterému čelí i produkce prasat ,je snížení celkové spotřeby antibiotik u  hospodářských zvířat. Požadavkem naší společnosti je, aby námi konzumované živočišné produkty pocházely z prasat chovaných po celý jejich život v optimálních podmínkách. V současnosti zlepšení kvality života těchto zvířat představuje rovněž snížení používání antibiotik. S ohledem na nárůst rezistencí při použití antibiotik […]

čti vice

CZ-POR-200900002