LAWSONIA INTRACELLULARIS


L. intracellularis je původcem proliferativní enteropatie (PE), střevního infekčního onemocnění vyskytujícího se ve většině chovů prasat. PE se také často označuje jako ileitida.

Lawsonia intracellularis je původcem proliferativní enteropatie (PE), což je infekční onemocnění intestinálního traktu často nazývané ileitida prasat. Onemocnění typicky vyvolává průjmy, zpomalení růstu a v některých případech náhlý úhyn u prasat ve výkrmu. Patogen se nachází téměř v každém chovu prasat, takže PE patří v současné době k ekonomicky nejzávažnějším chorobám, které postihují produkci prasat po celém světě.

CHARAKTERISTICKÉ PŘÍZNAKY A DŮSLEDKY:

Průjem

Nedostatečný růst

Náhlý úhyn prasat
v předvýkrmu
a výkrmu

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Proliferativní enteropatie představuje enterální onemocnění, jež zahrnuje mnoho různých forem nemoci vyvolané patogenem L. intracellularis, ať už se jedná o hemoragickou, akutní, chronickou nebo subklinickou formu.


Proliferativní enteropatie dosahuje v chovech prasat po celém světě prevalenci až 90 % a způsobuje závažné následky při potlačení růstu prasat, což vede k velkým ekonomickým ztrátám na straně chovatelů.


Lawsonia intracellularis postihuje prasata v předvýkrmu, výkrmu a také některé prasnice a prasničky.

NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Proliferativní enteropatie patří mezi onemocnění s velkými ekonomickými následky, která navíc ohrožují pohodu prasat po celém světě s odhadovanou prevalencí v chovech na úrovni mezi 15 až 100 % podle použití diagnostických testů. Přehledné studie o celkové prevalenci ileitidy ve většině regionů s intenzivním chovem prasat popisují skutečnost, že přes 90 % evropských chovů vykazuje nějakou formu pokračující infekce patogenem L. intracellularis.

V Evropě se odhadují náklady spojené s PE na úrovni až 5 euro na prase. Tyto ekonomické ztráty vznikají hlavně v důsledku negativního vlivu PE na průměrné denní přírůstky (ADG), konverzi krmiva (FCR) a v některých případech i mortalitu a brakaci. Snížení ADG a zvýšení FCR má za následek větší variabilitu hmotností prasat, což obvykle znamená prodloužený čas do konce výkrmu nebo porážku prasat v nedostatečné hmotnosti. Závěrečný dopad těchto nepříznivých faktorů je ztráta výnosů chovu a nižší zisk.

 • Uváděný negativní vliv onemocnění na hodnoty ADG a FCR v rámci kontrolovaných, experimentálních studií u prasat ve výkrmu představuje 3 až 19% snížení ADG a 7% zvýšení FCR.
 • Na základě dotazníku, který dostali veterináři specialisté na chovy prasat, se odhaduje hodnota ztrát užitkovosti v chovech a zvýšené náklady na zdraví výkrmových prasat postižených PE na úrovni 4,65 amerického dolaru na jatečné prase.
 • Výsledky kontrolovaných, experimentálních studií popisují hodnotu ztrát užitkovosti ve výkrmu, které způsobuje PE, v rozmezí mezi 5,98 až 17,34 amerického dolaru na jatečné prase.

VÝRAZNÝ EKONOMICKÝ DOPAD

Odhad nákladů na PE v Evropěaž 5 eur na prase

KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNĚNÍ

Mezi hlavní klinické příznaky popsané u prasat postižených PE patří mírný až závažný průjem a hubnutí. Popsáno ovšem bylo několik klinických forem PE včetně hemoragické, akutní, chronické nebo subklinické. Nejčastější průběh onemocnění PE je subklinický, a proto se obvykle o L. intracellularis mluví jako o neviditelném nepříteli.

 • AKUTNÍ forma PE se typicky objevuje u dospělých prasat ve stáří více jak 16 týdnů. Obvykle se jedná o prasničky na obměnu stáda nebo prasata dosahující téměř porážkovou hmotnost. Příznaky choroby zahrnují v této formě krvavý průjem a náhlý úhyn.
 • CHRONICKÁ PE se tradičně popisuje jako onemocnění se ztrátou apetitu, sníženými přírůstky, chřadnutím, průjmem a občasným úhynem.
 • SUBKLINICKÁ forma PE znamená, že prasata jsou infikována a mají určité intestinální léze, ale onemocnění se neprojevuje typickým průjmem nebo úbytkem hmotnosti. I v případě, že choroba probíhá bez klinických příznaků, má tato forma PE významný negativní dopad na užitkovost v chovu. V současné době se zřejmě jedná o nejčastější průběh PE.

Při pitvě jsou makroskopické léze vyvolané infekcí L. intracellularis omezeny na intestinální trakt. Většinou se jedná o zesílení sliznice tenkého střeva, v některých případech i tlustých střev.

DIAGNOSTIKA

Existuje celá škála enterálních onemocnění, která se projevují podobnými klinickými příznaky jako různé formy PE. I když je důležité provést vyšetření makroskopických lézí, diagnostika PE zahrnuje pohled na čtyři významné faktory.

Diagnostika PE zahrnuje pohled na čtyři významné faktory:

1

Přehledy užitkovosti chovu.

2

Klinické příznaky.

3

Vyšetření makroskopických lézí ve střevě.

4

….Laboratorní testy.

 • Lawsonii intracellularis nelze kultivovat běžnými metodami. Proto diagnostika u živých zvířat spočívá obvykle v serologickém vyšetření a/nebo PCR testech.
 • Pozitivní sérologie ukazuje spíše na kontakt s infekcí než samotné onemocnění.
 • Pozitivní výsledek PCR z trusu naznačuje vylučování bakterií nebo aktivní infekci. Přítomnost L. intracellularis v trusu ovšem neznamená automaticky onemocnění.
 • Detekce L. intracellularis pomocí speciálních barvících metod nebo PCR v řezu tkáně z postiženého střeva představuje průkaznou diagnózu PE.

KONTROLA ONEMOCNĚNÍ

Účinnou kontrolu PE lze dosáhnout pomocí terapie nebo prevencí. Klíčový prvek, který představuje možnost, jak minimalizovat ztráty spojené s PE spolu s příznivým poměrem mezi náklady a přínosy (návratnost investice), je prevence. Dalším prvkem, který podporuje použití prevenčních metod k účinné kontrole PE, je celosvětová snaha snížit nebo eliminovat rutinní použití antibiotik v chovech hospodářských zvířat.

Tři klíčové prvky prevence PE:

DERATIZACE,

protože hlodavci (myši a krysy) se mohou infikovat a poté přenášet L. intracellularis.

ČIŠTĚNÍ a DEZINFEKCE,

prasata se totiž infikují hlavně kontaktem s trusem.

BIOSEKURITA,

neboť L. intracellularis přežívá v prostředí a na kontaminovaných nástrojích dlouhou dobu.

Jak může pomoci vakcinace proti L. intracellularis?

 • Zlepšuje přírůstky a snižuje konverzi krmiva.
 • Omezuje mortalitu a brakaci.
 • Umožňuje snížit použití antibiotik v chovech postižených PE.
 • Snižuje výskyt průjmů a lézí ve střevech.
 • Potlačuje vylučování L. intracellularis v trusu.

Existují pokusy o snížení ztrát užitkovosti v chovech napadených PE pomocí eradikačních programů. Většina eradikačních snah ovšem selhává během jednoho roku a PE se v chovu opět objevuje v průběhu až dvou let od začátku neúspěšné eradikace.

ZJISTĚTE VÍCE, JAK MŮŽETE BOJOVAT PROTI ILEITIDĚ

CHTETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Pokud chcete být informováni o zdravotní problematice zvířat a našich produktech, prosím registrujte se

ZAJÍMAVOSTI

Proliferativní enteropatie u prasat byla poprvé popsána v roce 1931, ale až v roce 1973 se podařilo v lézích identifikovat přítomnost bakterií. Dalších 22 let trvalo, než tyto bakterie získaly své jméno a byly označeny jako L. intracellularis.

L. intracellularis dokáže infikovat celou řadu domácích i divokých zvířat a u některých druhů také dochází ke vzniku PE. Zatím se PE nepovažuje za zoonotické onemocnění, protože L. intracellularis nikdy nebyla prokázána u lidí s enterálním onemocněním.

Vzhledem k omezením týkajícím se preventivního použití antibiotik v evropských chovech můžeme očekávat, že PE se objeví u mladších kategorií zvířat, a to na konci předvýkrmu.

DALŠÍ DOPORUČENÉ MATERIÁLY

 • Bane DP, Neumann E, Gebhart, CJ, Gardner IA, Norby B. Porcine proliferative enteropathy: a case-control study in swine herds in the United States. J Swine Health Prod. 2001;9:155–158.
 • Chouet S, Prieto C, Mieli L, Veenhuizen MF, McOrist S. Some patterns of exposure to Lawsonia intracellularis infection on European pig farms. Veterinary Record. 2003;152:14–17.
 • Holtkamp DJ, Rotto H, Garcia R. The economic cost of major health challenges in large U.S. swine production systems. In: Proc. 38th AASV Meeting. Orlando, Florida. 2007:85-89.
 • Jacobson M, Fellström C, Jensen-Waern M. Porcine proliferative enteropathy: an important disease with questions remaining to be solved. Vet J. 2010;184:264-8.
 • Kroll J, Roof M, Hoffman L, Dickson J, Hank Harris D. Proliferative enteropathy: A global enteric disease of pigs caused by Lawsonia intracellularis. Anim Health Res Rev. 2005;6:173-97.
 • Vannucci FA, Gebhart CJ. Recent advances in understanding the pathogenesis of Lawsonia intracellularis Infections. Vet Pathol. 2014;51:465-77.

Stáhnout infografiku


CZ-NON-210600006