VZDELÁVANIE

Webináre pre profesionálov Vitajte na Vzdelávacej platforme MSD Animal Health!

Prinášame zdarma videá a webináre pre veterinárnych lekárov. Našu ponuku budeme postupne rozširovať. Pre viac informácií, ako sa zaregistrovať, postupujte podľa inštrukcií. Veríme, že tieto edukačné videá budú pre vašu prax užitočné.