Poskytujeme
inovativní řešení
pro zdraví chovů

Společnost MSD Animal Health je předním výrobcem vakcín
pro drůbež a přípravků proti parazitům v chovech drůbeže.
Naším hlavním cílem je zlepšovat a chránit zdraví a dobré
životní podmínky drůbeže a zvyšovat její užitkovost.

Chovatelé drůbeže v současné době volají po inovativním přístupu k nově se objevujícím onemocněním. Ve společnosti MSD Animal Health nabízíme přípravky a služby, které představují průlom v oblasti zvyšování užitkovosti drůbeže a ziskovosti chovů.

Náš tým zabývající se přípravky a službami v oblasti chovu drůbeže maximálně vychází vstříc potřebám našich zákazníků a navazuje s nimi partnerství s cílem předcházet onemocněním a minimalizovat ztráty na užitkovosti jejich chovů.


Prevence na prvním místě

Nabízíme nejkomplexnější portfolio přípravků na trhu, neboč naší nejvyšší prioritou je zabránit vzniku nemocí ještě předtím, než mohou napáchat fatální škody. Se stejným nadšením se zaměřujeme na naplňování dalších významných strategií prevence, včetně diagnostiky, programů v oblasti zajišťování dobrých životních podmínek zvířat a dohledu nad nemocemi. Zůstanou-li zvířata zdravá, nebude nutné je léčit. Jsme hrdí na to, že máme nejlepší know-how v oblasti výzkumu, přípravků a služeb zaměřených na prevenci.

Inovace na vědeckém základě

Dobře víme, že chovatelé dnes požadují nová a dokonalejší řešení, a proto ve velkém investujeme do moderního výzkumu a vývoje. Oblasti, na něž se bude náš výzkum zaměřovat, neurčují pouze pracovníci našich laboratoří – s identifikací trendů ovlivňujících zdraví zvířat nám pomáháte také vy, naši zákazníci. Vaše názory a znalosti nám pomáhají neustále se zlepšovat v této oblasti a kontinuálně zajišťovat bezpečnost potravin, jakož i optimalizovat přirozený růstový potenciál hospodářských zvířat. Usilujeme o vytvoření globálního řetězce, který by byl zdrojem dostatečného množství potravin za rozumnou cenu a zároveň zohledňoval ochranu přírodních zdrojů.

Zlepšujeme životní
podmínky zvířat

Zajištění dobrých životních podmínek zvířat je základem všeho, čemu se věnujeme. Cílem našich řešení, která slouží jako inspirace pro celé odvětví, je zvyšovat úroveň komfortu a péče v odvětví chovu drůbeže – tohoto cíle se snažíme dosahovat širokou škálou aktivit, od vývoje průkopnických přípravků až po zavádění metod, které našim zákazníkům pomohou optimalizovat strategie řízení jejich chovů. Přijímáme svůj díl odpovědnosti za to, že zvířata, která jsou zdrojem naší obživy, budou chována v komfortních podmínkách a nebudou trpět nemocemi, stresem ani bolestí. Díky našim vědeckým a odborným znalostem a schopnostem chovatelé tento cíl naplňují. Jsme přesvědčeni, že přístupy, které prospívají zvířatům, jsou prospěšné i pro každého z nás.

CZ- NON -210400012