Infekční burzitida (IBD) je virové onemocnění postihující chovy drůbeže na celém světě. Vzhledem k vysoké úmrtnosti, snížené uniformitě kuřat a vyššímu procentu konfiskátů při zpracování je IBD z hlediska užitkovosti jednou z největších hrozeb, s nimiž se chovatelé drůbeže v současné době potýkají. Posilování imunity drůbeže prostřednictvím účinné a dlouhodobé ochrany zmírňuje důsledky tohoto onemocnění a zvyšuje užitkovost chovů.

Newcastleská choroba (ND) představuje riziko pro chovatele drůbeže na celém světě, neboť snižuje životaschopnost a užitkovost brojlerů a je příčinou zvýšeného procenta konfiskátů při zpracování. Výskyt ND také omezuje mezinárodní obchod a způsobuje ztráty u nosnic. Vakcinace proti ND je účinná, tradiční živé vakcíny však vyvolávají vedlejší reakce a inaktivované vakcíny mohou zase u brojlerů snižovat užitkovost. Tlumení ND tudíž nadále představuje výzvu pro celé odvětví chovu drůbeže.

Infekční laryngotracheitida (ILT) je akutní vysoce nakažlivé herpesvirové onemocnění postihující kura domácího, bažanty, pávy a krůty, u nichž vyvolává závažné potíže s dýcháním a kašel. Vyskytuje ve všech částech světa s intenzivním chovem drůbeže. Velmi rychle se šíří kontaktem v chovech a způsobuje vysokou úmrtnost. ILT se přenáší vstupem patogenů do horních cest dýchacích drůbeže nebo perorálně po požití kontaminované podestýlky.

Virus Markovy choroby (MD) se dnes vyskytuje ve většině chovů drůbeže. Drží se v prachu a v peří drůbeže a ve složitém prostředí hal je prakticky nemožné jej eliminovat, a to ani při důkladném čištění a dezinfekci. Tento herpesvirus napadá nervovou soustavu a u postižené drůbeže vyvolává kulhání, tumory nebo zvětšení péřových folikulů. Důsledkem je vysoké procento konfiskátů při zpracování brojlerů. Onemocnění může také způsobovat úhyny a ztráty na produkci vajec u nosnic.