Newcastleská choroba (ND) představuje riziko pro chovatele drůbeže na celém světě, neboť snižuje životaschopnost a užitkovost brojlerů a je příčinou zvýšeného procenta konfiskátů při zpracování. Výskyt ND také omezuje mezinárodní obchod a způsobuje ztráty u nosnic. Vakcinace proti ND je účinná, tradiční živé vakcíny však vyvolávají vedlejší reakce a inaktivované vakcíny mohou zase u brojlerů snižovat užitkovost. Tlumení ND tudíž nadále představuje výzvu pro celé odvětví chovu drůbeže.

Příčiny

Virus newcastleské choroby je jednovláknový, nesegmentovaný, obalený RNA virus patřící do čeledi Paramyxoviridae. Šíří se vzduchem (vdechnutím) nebo požitím.

Klinické příznaky

Inkubační doba je 2 – 15 dnů. Lentogenní kmeny: slzení a zalepené oči. Mesogenní kmeny: kašel, lapání po dechu a úhyny. Virus ovlivňuje produkci a kvalitu vajec (změna barvy násadových vajec z hnědé na bílou). Může vyvolávat torticollis, paralýzu a hemoragický průjem. Velogenní viscerotropní forma (VVND) způsobuje vysokou morbiditu a úmrtnost. Vzplanutí jsou častější u ptáků v zájmových chovech.

Zvláštní upozornění

Výskyt VVND je nutné ohlásit OIE.

Jedno z nejčastějších vysoce nakažlivých respiračních onemocnění drůbeže

Vnímavé jsou všechny věkové kategorie

Virus newcastleské choroby (NDV) infikuje více než 230 druhů ptáků

Velmi často v nekomerčních hejnech

K šíření mohou přispívat nedostatky v oblasti biosekurity a řízení chovu

Celosvětový pohyb osob, vybavení a drůbežích produktů

(závažnost onemocnění u vnímavé drůbeže)

Krvácení ve žláznatém žaludku

Střevní léze s vyskytují převážně při viscerotropní formě

Aerosakulitida

Nekrotické plaky ve žláznatém žaludku, střevě a cekálních tonzilách

Tracheitida

Diagnóza

Předběžnou diagnózu je možné stanovit na základě příznaků, lézí zjištěných při pitvě a zvýšeného titru při sérologickém vyšetření. Diagnóza je potvrzena izolací CE, HA+, HI se sérem ND, IFA. Ke zkříženým reakcím dochází hlavně s PMV-3. Vzorky – z trachey nebo kloaky.

Diferenciální diagnostika: infekční bronchitida, laryngotracheitida, infekční koryza, ptačí chřipka, EDS-76, hemoragické onemocnění, encefalomyelitida, encefalomalacie, intoxikace, infekce středního ucha/osteitida lebky, pneumovirová infekce.

Cílem je předejít infekci u vnímavé drůbeže nebo snížit počet vnímavé drůbeže očkováním:

Mezinárodní úroveň: opatření v oblasti tlumení, obchodní politiky, povinnost ohlašování ohnisek nákazy mezinárodní organizaci

Vnitrostátní úroveň: omezení obchodu s drůbežími produkty, vejci a živou drůbeží, eradikační politiky s povinnou porážkou nakažené drůbeže a drůbeže, která byla s infikovanými jedinci v kontaktu, likvidace jejich produktů, omezení pohybu nebo prodeje drůbeže v definované karanténní oblasti, profylaktická vakcinace drůbeže, „kruhová vakcinace“ v okolí ohniska nákazy pro vytvoření nárazníkové zóny, karanténní postupy pro dovoz exotických ptáků a holubů

Úroveň farmy: Opatření v oblasti biosekurity, normy, SOP, zdokumentovaný plán čištění a dezinfekce, odstávky, řízení chovu „all-in all-out“

Vakcinace ve věku 1 dne v líhni s použitím postřikovacího zařízení. V oblastech s výskytem VVND je možné brojlery očkovat řadou živých a inaktivovaných vakcín. Kuřata a často i nosnice jsou očkovány pomocí řady živých a inaktivovaných vakcín proti NDV. Běžně se používají kmeny B1 a La Sota. V líhních je možné in ovo nebo subkutánně podávat vakcíny obsahující rekombinantní NDV nebo vakcíny založeném na duálním konstruktu (dva inzerty).

Globální ekonomický dopad newcastleské choroby je obrovský a nesrovnatelně horší, než dopad jakéhokoliv jiného virového onemocnění drůbeže. Navíc platí, že ND pravděpodobně pro světovou ekonomiku představuje větší zátěž než jakékoliv jiné virové onemocnění hospodářských zvířat.

V zemích s enzootickým výskytem ND jsou ztráty spojeny s následky onemocnění, přičemž úmrtnost drůbeže může dosahovat 90 % až 100 %. Ekonomické ztráty zahrnují také náklady na rozsáhlou vakcinaci, monitorovací programy, pokles užitkovosti v důsledku nežádoucích reakcí po vakcinaci a následné podávání léků. Závažné ekonomické dopady nejsou způsobeny pouze přímými ztrátami v zemědělských podnicích, ale také obrovskými náklady spojenými s narušením výroby a dodavatelského řetězce. Důsledky onemocnění navíc mohou poškodit i pověst firem. V zemích, kde se onemocnění nevyskytuje, dochází ke ztrátám na užitkovosti v důsledku nežádoucích reakcí po očkování živými oslabenými vakcínami proti ND.

Příklad: Integrátor, produkce 1 milión brojlerů/týden s hmotností 2 kg:

Zvýšení úmrtnosti o 1 % = 241 000 USD/rok

Rozdíl 1 den v dosažení cílové hmotnosti = 134 cal/kg masa = 1 469 127 USD/rok

0,25% odchylka v konfiskaci na jatkách nebo úhyn po převozu na jatka (DOA) = 267 000 USD/rok (G. Zavala)

Ve vyspělých zemích s intenzivním chovem drůbeže způsobují ohniska nákazy newcastleské choroby extrémní ekonomické ztráty. Zároveň je třeba si uvědomit, že odvětví jako celek dennodenně přichází o značné finanční prostředky, které musí vynakládat na opatření v oblasti tlumení onemocnění, včetně vakcinace. Dokonce i chovatelé v zemích, kde se virus ND nevyskytuje, musí hradit náklady na opakované testování, které je nezbytné pro udržení statutu „země prosté nákazy“ a splnění příslušných podmínek v oblasti obchodu. V řadě rozvojových zemí je výskyt viru ND enzootický, což významně omezuje rozvoj komerčního chovu drůbeže a navazování pevných obchodních vazeb. Obyvatelé mnoha těchto zemí spoléhají na domácí chov drůbeže, která se stává významným zdrojem proteinů (vejce a maso) zejména pro ženy a děti.

 CZ-INX-210500003