Kokcidióza u ptáků

Kokcidióza je považována za jedno z nejvýznamnějších
parazitárních onemocnění drůbeže, které vyvolávají
parazitičtí prvoci rodu Eimeria.

SHRNUTÍ

Kokcidióza významně zpomaluje přírůstek hmotnosti a využití
krmiva u infikované drůbeže, což vede k poklesu užitkovosti chovu.
Kuřata jsou vůči kokcidióze citlivá v každém věku.

Imunita je druhově specifická: Imunita vůči jednomu druhu Eimeria
nechrání proti ostatním druhům těchto kokcidií, neboť zde nedochází ke
zkřížené ochraně. Životní cyklus kokcidií je složitý a vyznačuje se extrémní
intenzitou množení v buňkách střevní výstelky hostitele.

 • Cyklus tohoto parazita začíná v okamžiku, kdy nakažený pták vyloučí v trusu kokcidiální oocysty.
 • Vylučování oocyst může trvat několik dnů i týdnů.
 • K tomu, aby oocysty přežily a staly se infekčními, může dojít pouze za určitých podmínek (vhodná teplota a vlhkost vzduchu a přítomnost kyslíku).

Rozsáhlé a obvykle charakteristické (patognomické) léze ve střevním traktu
jsou důsledkem mimořádné reprodukční kapacity kokcidií.

EIMERIA SPP:
Životní cyklus

RIZIKOVÉ FAKTORY

 • Vysoká hustota zástavu
 • Vysoká relativní vlhkost
 • Vysoká teplota vzduchu
 • Chov s různými věkovými kategoriemi drůbeže
 • Změna krmiva
 • Kvalita krmiva

KLINICKÉ PŘÍZNAKY

Klinické příznaky a léze se obvykle objevují 4 až 5 dnů po infekci a jsou nespecifické.

Stejně jako u řady dalších onemocnění drůbeže se mohou u kuřat vyskytovat následující příznaky:

 • kuřata se choulí k sobě,
 • rozčepýřené peří,
 • anorexie,
 • celkový diskomfort,
 • stopy průjmu (krvavého a/nebo hlenovitého)
  kolem kloaky nebo v podestýlce.

Kokcidióza patří mezi onemocnění, která odeznívají samovolně. Poté, co je kuře vystaveno působení konkrétního druhu Eimeria a dojde k dokončení životního cyklu parazita, kuře si vytvoří imunitu vůči reinfekci stejným druhem kokcidie.

ETIOLOGIE A VIRULENCE

Bylo identifikováno 9 druhů kokcidií (rodu Eimeria),
ovšem jen 5 až 7 z nich je považováno za patogenní:


Druhy kokcidií Eimeria vykazují vysokou hostitelskou specificitu
a vývoj jednotlivých druhů úzce souvisí s konkrétní částí zažívacího traktu.

OBLAST VÝSKYTU LÉZÍ PODLE DRUHU KOKCIDIE

Obrázek: Pět druhů kokcidií Eimeria často spojených s onemocněním drůbeže. Znázorněny jsou oocysty Eimeria, lokalizace infekce ve střevě a léze podle druhů.

EKONOMICKÝ DOPAD KOKCIDIÓZY

Toto onemocnění závažně narušuje růst a využití krmiva u nakažené drůbeže, což vede k poklesu
užitkovosti a k významným ekonomickým ztrátám, které podle odhadů v celosvětovém měřítku přesahují
3 miliardy dolarů ročně.
Tyto odhady zohledňují následující náklady:

 • Preventivní medikace krmiva pro brojlery
  a rodiče brojlerů,
 • alternativní způsoby léčby, pokud selže medikace, a ztráty spojené s mortalitou,
 • snížení přírůstku hmotnosti,
 • dočasné snížení produkce vajec u nosnic,
 • špatná konverze krmiva u kuřat, která přežila vzplanutí onemocnění.

KONTROLA A PREVENCE

Prevence kokcidiózy v chovech drůbeže je mnohem snazší než léčba onemocnění. Onemocnění je možné kontrolovat zejména pomocí léků a vakcinace.


Je třeba připravit a realizovat efektivní program biosekurity s cílem minimalizovat riziko zavlečení kokcidií Eimeria do prostorů chovu.

DŮLEŽITÉ FAKTORY ÚČINNÉ KONTROLY KOKCIDIÓZY:

 • čištění, mytí a dezinfekce hal mezi jednotlivými turnusy (včetně napáječek a krmítek),
 • maximální délka odstávky,
 • dezinfekce materiálů, vybavení a osob vstupujících na farmu a do hal,
 • čistá a suchá podestýlka,
 • vhodné podmínky prostředí v hale: teplota, vlhkost, osvětlení a větrání,
 • správná hustota zástavu,
 • správné zabezpečení farmy,
 • kontrola pohybu osob a materiálů,
 • dobrý zdravotní a imunitní stav drůbeže (správný vakcinační program),
 • udržování dobrého stavu střev drůbeže.

CZ-NON-230600005