,,Známe potřeby moderních chovatelů
skotu a směr, jakým se chtějí ubírat.
Díky inovativním řešením, které
chovatelům nabízíme, můžeme přišpět
k lepší budoucnosti jejich chovů.ˮ

Naším posláním je péče o zdraví a welfare skotu díky komplexnímu přístupu k
léčbě a prevenci.

Onemocnění, která mají významný dopad na zdraví a užitkovost skotu

Systémová
onemocnění

Onemocnění
mléčné žlázy

Respirační
onemocnění

Onemocnění
telat

O NÁS

Svět potřebuje zdravá zvířata a farmy, které kladou důraz na efektivnější práci a udržitelnost produkce.
Péče o pohodu a kvalitu života hospodářských zvířat je z dlouhodobého hlediska nesmírně důležitá zejména
vzhledem k současným požadavkům spotřebitelů kladoucím důraz na zdraví a produkci zdravých potravin.

Společnost MSD Animal Health nabízí široké portfolio léčiv a vakcín, nástrojů a řešení, které pomáhají
chovatelům chránit a zlepšovat zdraví, pohodu a užitkovost jejich zvířat.

NAŠE PROGRAMY PRO OCHRANU ZDRAVÍ STÁDA

STARÁME SE O VAŠE ZVÍŘATA

PROGRAM SELEKTIVNÍHO
ZAPRAHOVÁNÍ DOJNIC

OBRAŤTE SE NA SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI
MSD ANIMAL HEALTH

Spojte se s námi a zjistěte více o tom, jak vám můžeme pomoci chránit vaše zvířata.