NENECHÁVEJTE
NIC NÁHODĚ

Uvažovali jste někdy o bovinním koronaviru (BCoV)
jako o významném patogenu vyvolávajícím
onemocnění nad rámec průjmu telat?

Dovolte nám, abychom vás seznámili s velmi důležitým zjištěním:

Bovinní koronavirus (BCoV) je pneumoenterální virus, který infikuje horní i dolní cesty dýchací a také střeva. Je vylučován ve výkalech i nazálních sekretech a infikuje plíce. 

Mezi klinické příznaky patří nejen průjem telat a zimní dyzenterie (úplavice) u dospělých krav, ale také respirační infekce.

Proč je BCoV pro respirační trakt tak škodlivý?

Virus ničí první linii obrany proti patogenům respiračního syndromu skotu (BRD), narušuje tvorbu hlenu v průdušnici a zvyšuje vnímavost zvířat vůči dalším patogenům BRD (BRSV, PI3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, IBR a Mycoplasma bovis).

To vše jsou rizikové faktory pro budoucí zdraví a užitkovost zvířat.

Je známo, že BRD má obrovský dopad na užitkovost. Jedná se o jedno z nejčastějších a nejnákladnějších onemocnění telat, přičemž lze předpokládat, že řada případů není diagnostikována, protože rutinní testování zvířat probíhá jen v omezené míře.

V krátkodobém horizontu BRD způsobuje mortalitu telat a zhoršení užitkovosti, z dlouhodobého hlediska pak snižuje produktivitu zvířat:

U jalovic dochází ke snížení produkce mléka (-525 kg), zpoždění nástupu první laktace (+15 dnů) a ke zvýšení pravděpodobnosti brakace před zařazením do produkčního stáda.

U telat masného typu, která prodělala BRD, pozorujeme v porovnání s telaty bez BRD pomalejší růst (-61 až 108 gramů denně) a delší období výkrmu (+44 až 59 dnů), a to v závislosti na závažnosti klinických příznaků.

Zjistěte více o dopadu bovinního koronaviru na repirační systém.

Stáhněte si digitálního průvodce „Role
BCoV v rámci syndromu BRD“!

*Toto pole je povinné
Jsem si vědom(a) toho, že zdrojem statistických údajů o prodejích budou distributoři spolupracující se Společnostmi se souhlasem a velkoobchodní distributoři nabízející veterinární léčivé přípravky, léčivé přípravky a vybavení pro chovatele, kteří prodávají výrobky Společností.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CZ-BOV-230400012

Použitá literatura a zdroje

Bareille 2018 Bareille N, Seegers H, Denis G, Quillet JM, Assi S, (2008), Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability, Renc Rech Ruminants. 2008;15.

Caswell 2013 Caswell JL. Failure of Respiratory Defenses in the Pathogenesis of Bacterial Pneumonia of Cattle. Veterinary Pathology. 2014;51(2):393-409. doi:10.1177/0300985813502821 Delabouglise 2017 Delabouglise A, James A, Valarcher J-F, Hagglünd S, Raboisson D, Rushton J (2017), Linking disease epidemiology and livestock productivity: The case of bovine respiratory disease in France. PLoS ONE 12(12): e0189090. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189090. Dunn 2018 Dunn, T.R., et all. (2018), The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography on firstlactation milk production in Holstein dairy calves, J. Dairy Sci., 101: 1-7, 2018. Jozan 2021 Jozan, T. Exposition des veaux aux principaux agents respiratoires dans 16 elevages laitiers de l’Ouest de la France. 2021, GTV congress, Tours, France. Gulliksen 2009 Gulliksen SM, Jor E, Lie KI, Hamnes IS, Løken T, Akerstedt J, Osterås O. Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves. J Dairy Sci. 2009 Oct;92(10):5057-66. doi: 10.3168/jds.2009-2080. PMID: 19762824; PMCID: PMC7094401.

Berge and Vertenten 2022 Berge AC, Vertenten G., PREVALENCE, BIOSECURITY AND RISK MANAGEMENT OF CORONAVIRUS INFECTIONS ON DAIRY FARMS IN EUROPE 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain. O’Neill, 2014 O’Neill R, Mooney J, Connaghan E, Furphy C, Graham DA. Patterns of detection of respiratory viruses in nasal swabs from calves in Ireland: a retrospective study. Vet Rec. 2014 Oct 11;175(14):351. doi: 10.1136/ vr.102574. Epub 2014 Jul 18. PMID: 25037889.

Oma, 2018 Oma VS, Klem T, Tråvén M, Alenius S, Gjerset B, Myrmel M, Stokstad M. Temporary carriage of bovine coronavirus and bovine respiratory syncytial virus by fomites and human nasal mucosa after exposure to infected calves. BMC Vet Res. 2018 Jan 22;14(1):22. doi: 10.1186/s12917-018-1335-1. PMID: 29357935; PMCID: PMC5778652.

Pardon 2011 Pardon B, De Bleecker K, Dewulf J, Callens J, Boyen F, Catry B, Deprez P. Prevalence of respiratory pathogens in diseased, non-vaccinated, routinely medicated veal calves. Vet Rec. 2011 Sep 10;169(11):278. doi: 10.1136/vr.d4406. Epub 2011 Aug 10. PMID: 21831999. Pardon 2015 Pardon, B., De Bleecker, K., Hostens, M. et al. Longitudinal study on morbidity and mortality in white veal calves in Belgium. BMC Vet Res 8, 26 (2012). https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-2 Pardon 2020 Pardon B, Callens J, Maris J, Allais L, Van Praet W, Deprez P, Ribbens S. Pathogen-specific risk factors in acute outbreaks of respiratory disease in calves. J Dairy Sci. 2020 Mar;103(3):2556-2566. doi: 10.3168/ jds.2019-17486. Epub 2020 Jan 15. PMID: 31954585; PMCID: PMC7094370. Saif 2010 Saif, L.J., (2010) Bovine respiratory coronavirus. Vet Clin Food Anim 26 (2010) 349–364. doi:10.1016/j.cvfa.2010.04.005 Svensson 2003 Svensson, C., Lundborg, K., Emanuelson, U., & Olsson, S. O. (2003). Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases. Preventive Veterinary Medicine, 58(3–4), 179-197. https://doi.org/10.1016/S0167-5877(03)00046-1 Vlasora 2021 Vlasova, A. N., Saif L.J., Bovine Coronavirus and the Associated Diseases, Front. Vet. Sci., 31 March 2021| https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643220 Windemeijer 2014 Windeyer, M. C., Leslie, K. E., Godden, S. M., Hodgins, D. C., Lissemore, K. D., & Le Blanc, S. J. (2014). Factors associated with morbidity, mortality, and growth of dairy heifer calves up to 3 months of age. Preventive veterinary medicine, 113(2), 231–240. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.10.019 Van Rooij 2022 Van Rooij, M.H., Van der Loop, J. A.A., Wouters, P.A.W.M., Makoschey, B., Intranasal vaccination of calves with a live vaccine against bovine respiratory coronavirus in the presence of maternally derived antibodies. 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain.

No items to show.

Loading…