The Science of Healthier Animals

Podstatou naší práce je využívání vědeckých poznatků za účelem zajištění zdraví a pohody zvířat

IDAL®

Revoluční technologie intradermální vakcinace bez použití jehel, kterou vyvinula společnost MSD Animal Health

Inovace

Odborníkům zabývajícím se péčí o zdraví prasat nabízíme širokou škálu veterinárních léčivých přípravků, vakcín, řešení a služeb

Podpora

Školení, nástroje a poradenství pro veterináře a chovatele prasat

The Science of Healthier Animals – podstatou naší práce je využívání vědeckých poznatků za účelem zajištění zdraví a pohody zvířat.

Společnost MSD Animal Health aktivně usiluje o zlepšování zdraví a pohody prasat, spotřebitelům zajišťuje trvale udržitelný přísun vysoce kvalitních potravin, chrání veřejné zdraví a podporuje chovatele prasat.

Onemocnění prasat

Na základě mnohaletých zkušeností a rozsáhlého vědeckého výzkumu vytváří společnost MSD Animal Health inovativní integrované programy zaměřené na ochranu zdraví prasat před nejničivějšími a ekonomicky nejvýznamnějšími chorobami, a to v úzké spolupráci s veterináři, partnery z odvětví, chovateli prasat a odborníky.

Lawsonia intracellularis

L. intracellularis je původcem proliferativní enteropatie (PE), střevního infekčního onemocnění
vyskytujícího se ve většině chovů prasat. PE se také často označuje jako ileitida.

Více informací

Escherichia coli a Clostridium perfringens typu C

Bakterie Escherichia coli (E. coli) a Clostridium perfringens (C. perfringens) typu C jsou dva nejvýznamnější patogeny neonatálního průjmu selat, který je hlavní příčinou mortality selat před odstavem a způsobuje významné ekonomické ztráty chovatelů prasat na celém světě.

Více informací

Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo)

M. hyo vyvolává enzootickou pneumonii (EP), chronické respirační onemocnění s vysokou prevalencí ve většině chovů na světě, které se obvykle projevuje u prasat v předvýkrmu a výkrmu.

Více informací

Porcinní cirkovirus typu 2 (PCV-2)

Jedno z nejničivějších onemocnění, které v poslední době postihuje chovy prasat na celém světě.

Více informací

AppActinobacillus pleuropneumoniae

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) je etiologický původce pleuropneumonie prasat, což je vysoce nakažlivé respirační onemocnění.

Více informací

Virus respiračního a reprodukčního syndromu prasat (PRRSV)

PRRS se projevuje zejména poruchami reprodukce u prasnic a respiračním onemocněním u prasat všech věkových kategorií. PRRS způsobuje v odvětví chovu prasat enormní ekonomické ztráty.

Více informací

Červenka, parvoviróza a leptospiróza (EPL)

Červenka (Erysipelothrix rhusiopathiae), parvoviróza (PPV) a leptospiróza patří k hlavním infekčním příčinám poruch reprodukce u prasat. Každé z těchto onemocnění může vyvolat subklinické onemocnění a během březosti i těžké poruchy reprodukce.

Více informací

Řešení

Odborníkům zabývajícím se péčí o zdraví prasat dlouhodobě nabízíme mimořádně širokou škálu veterinárních léčivých přípravků, vakcín, řešení a služeb v oblasti péče o zdraví zvířat.

Potřebujete-li poradit ohledně našeho portfolia, přihlaste se prosím.

IDAL®

IDAL® je revoluční technologie intradermální vakcinace bez použití jehel, kterou vyvinula společnost MSD Animal Health. Systém IDAL® poskytuje chovatelům prasat a veterinářům unikátní výhody a je také velkým přínosem v oblasti pohody prasat.

Bez použití jehel

Účinnost

Inovace

Pro chovatele

Nástroje a materiály, které pomáhají zvyšovat užitkovost prasat a zlepšovat řízení chovů.

Průvodce pro chovatele

Všechno, co potřebujete vědět o PPE (ileitidě) původcem ppe je Lawsonia intracellullaris.

Číst dál

Biologická bezpečnost na farmách pro prevenci ileitidy

Klíčem k minimalizaci ztrát je prevence.

Číst dál

Intradermální vakcinace bez použití jehel – vakcinace budoucnosti

Metoda bezjehelné vakcinace se na celém světě používá ve stále širším měřítku, neboť eliminuje rizika spojená s používáním jehel a zlepšuje pohodu zvířat.

Číst dál

Důležité faktory pro profitabilní chov prasat při výskytu ileitidy

Ileitida zhoršuje celkovou užitkovost chovů, takže má následně negativní dopad na jejich ekonomické výsledky.

Číst dál

CHTETE DOSTÁVAT AKTUÁLNÍ INFORMACE?

Pokud chcete být informováni o zdravotní problematice zvířat a našich produktech, prosím registrujte se.

Podpora

Ve společnosti MSD Animal Health věříme v zásady spolupráce a participace. Právě proto již léta nabízíme školení, přednášky
a poradenství pro chovatele prasat a veterinární lékaře , abychom je podpořili v jejich každodenní práci.

Prostřednictvím těchto aktivit zájemcům zpřístupňujeme komplexní a aktuální znalosti a podporujeme
prevenci a správnou diagnostiku problémů vyskytujících v produkčních chovech prasat.

Vzdělávání
Environmentální audity
Poradenství v oblasti reprodukce
Audity na jatkách
Laboratorní a cílené testy
Nadstandardní poradenství

CZ-NON-220100001