NENECHÁVEJTE
NIC NÁHODĚ

Víte, že prevalence bovinního koronaviru
(BCoV) v Evropě je vysoká?

Víte, že BCoV je jedním z patogenů, které jsou nejčastěji identifikovány v nazálních výtěrech?

Pravdou je, že dopady koronaviru jsou známé a podrobně popsané v případě neonatálních průjmů telat, jeho role a vliv na respirační syndrom skotu (BRD) však dostatečně zdokumentovány nejsou.

Podívejte se na několik důležitých výsledků terénní studie!

Průzkum provedený nedávno v 17 evropských zemích ukazuje, že:

  • bovinní koronavirus (BCoV) byl identifikován v respiračním traktu zvířat  v 73 %
    testovaných evropských chovů,
  • ve 100 % testovaných chovů skotu byla zjištěna séropozitivita na bovinní koronavirus.

Prevalence respiračního syndromu skotu (BRD) v některých zemích:

Irsko

57 % chovů, v nichž
byly odebrány vzorky,
bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Belgie

60 % chovů, v nichž
byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Nizozemsko

30 % chovů, v nichž
byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Švédsko

100 % chovů, v nichž byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Francie

70 % chovů, v nichž
byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Česká republika

71 % chovů, v nichž byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Slovensko

100 % chovů, v nichž byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Maďarsko

100 % chovů, v nichž byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

Rumunsko

80 % chovů, v nichž byly odebrány vzorky, bylo při PCR vyšetření vzorků pozitivních na BCoV.*

* Údaje z evidence MSD Animal Health

Když koronavirus nehledáte, nenajdete ho.

Když uvážíme takto vysokou prevalenci, je třeba se ptát, proč se v chovech bovinní koronavirus (BCoV) v případě propuknutí respiračního onemocnění nehledá pravidelně.

Ne ve všech laboratořích je testování BCoV
součástí standardního protokolu při analýze vzorků z respiračního traktu.

Mnoho laboratoří však reguje na poptávku a rozšiřuje nabídku testování za použití sofistikovaných testovacích setů na průkaz nejčastějších patogenů BRD.

To, že je bovinní koronavirus tak významně rozšířený,  může být důsledkem tří hlavních faktorů:

1. Vylučování vysokých titrů viru z respiračního a střevního traktu.

2. Přítomnost asymptomatických zvířat (přenašečů) ve většině stád. Tito přenašeči vylučují virus v nazálních sekretech a výkalech a stávají se tak zdrojem infekce novorozených telat a jiných vnímavých jedinců v chovu.

3. Bovinní koronavirus se může snadno přenést prostřednictvím kontaminovaných předmětů, jako jsou například stetoskopy nebo gumové holínky. Vysoká virová nálož představuje významné riziko nepřímého přenosu mezi stády, a to až 24 hodin po expozici.

Vývoj infekce bovinním koronavirem (BCoV)

Virová nálož

Infekce horních cest dýchacích

Omezení tvorby hlenu

Narušení první linie obrany

Zvíře se stává vnímavým vůči dalším patogenům BRD (BRSV, PI3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, IBR a Mycoplasma bovis).

Ohrožení budoucího zdraví a užitkovosti zvířat

Stáhněte si brožuru „Prevalence bovinního koronaviru v Evropě“! Získáte ji po vyplnění tohoto formuláře.

*Toto pole je povinné
Jsem si vědom(a) toho, že zdrojem statistických údajů o prodejích budou distributoři spolupracující se Společnostmi se souhlasem a velkoobchodní distributoři nabízející veterinární léčivé přípravky, léčivé přípravky a vybavení pro chovatele, kteří prodávají výrobky Společností.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CZ-BOV-230600002

Použitá literatura a zdroje

Bareille 2018 Bareille N, Seegers H, Denis G, Quillet JM, Assi S, (2008), Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability, Renc Rech Ruminants. 2008;15.

Caswell 2013 Caswell JL. Failure of Respiratory Defenses in the Pathogenesis of Bacterial Pneumonia of Cattle. Veterinary Pathology. 2014;51(2):393-409. doi:10.1177/0300985813502821 Delabouglise 2017 Delabouglise A, James A, Valarcher J-F, Hagglünd S, Raboisson D, Rushton J (2017), Linking disease epidemiology and livestock productivity: The case of bovine respiratory disease in France. PLoS ONE 12(12): e0189090. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189090. Dunn 2018 Dunn, T.R., et all. (2018), The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography on firstlactation milk production in Holstein dairy calves, J. Dairy Sci., 101: 1-7, 2018. Jozan 2021 Jozan, T. Exposition des veaux aux principaux agents respiratoires dans 16 elevages laitiers de l’Ouest de la France. 2021, GTV congress, Tours, France. Gulliksen 2009 Gulliksen SM, Jor E, Lie KI, Hamnes IS, Løken T, Akerstedt J, Osterås O. Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves. J Dairy Sci. 2009 Oct;92(10):5057-66. doi: 10.3168/jds.2009-2080. PMID: 19762824; PMCID: PMC7094401.

Berge and Vertenten 2022 Berge AC, Vertenten G., PREVALENCE, BIOSECURITY AND RISK MANAGEMENT OF CORONAVIRUS INFECTIONS ON DAIRY FARMS IN EUROPE 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain. O’Neill, 2014 O’Neill R, Mooney J, Connaghan E, Furphy C, Graham DA. Patterns of detection of respiratory viruses in nasal swabs from calves in Ireland: a retrospective study. Vet Rec. 2014 Oct 11;175(14):351. doi: 10.1136/ vr.102574. Epub 2014 Jul 18. PMID: 25037889.

Oma, 2018 Oma VS, Klem T, Tråvén M, Alenius S, Gjerset B, Myrmel M, Stokstad M. Temporary carriage of bovine coronavirus and bovine respiratory syncytial virus by fomites and human nasal mucosa after exposure to infected calves. BMC Vet Res. 2018 Jan 22;14(1):22. doi: 10.1186/s12917-018-1335-1. PMID: 29357935; PMCID: PMC5778652.

Pardon 2011 Pardon B, De Bleecker K, Dewulf J, Callens J, Boyen F, Catry B, Deprez P. Prevalence of respiratory pathogens in diseased, non-vaccinated, routinely medicated veal calves. Vet Rec. 2011 Sep 10;169(11):278. doi: 10.1136/vr.d4406. Epub 2011 Aug 10. PMID: 21831999. Pardon 2015 Pardon, B., De Bleecker, K., Hostens, M. et al. Longitudinal study on morbidity and mortality in white veal calves in Belgium. BMC Vet Res 8, 26 (2012). https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-2 Pardon 2020 Pardon B, Callens J, Maris J, Allais L, Van Praet W, Deprez P, Ribbens S. Pathogen-specific risk factors in acute outbreaks of respiratory disease in calves. J Dairy Sci. 2020 Mar;103(3):2556-2566. doi: 10.3168/ jds.2019-17486. Epub 2020 Jan 15. PMID: 31954585; PMCID: PMC7094370. Saif 2010 Saif, L.J., (2010) Bovine respiratory coronavirus. Vet Clin Food Anim 26 (2010) 349–364. doi:10.1016/j.cvfa.2010.04.005 Svensson 2003 Svensson, C., Lundborg, K., Emanuelson, U., & Olsson, S. O. (2003). Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases. Preventive Veterinary Medicine, 58(3–4), 179-197. https://doi.org/10.1016/S0167-5877(03)00046-1 Vlasora 2021 Vlasova, A. N., Saif L.J., Bovine Coronavirus and the Associated Diseases, Front. Vet. Sci., 31 March 2021| https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643220 Windemeijer 2014 Windeyer, M. C., Leslie, K. E., Godden, S. M., Hodgins, D. C., Lissemore, K. D., & Le Blanc, S. J. (2014). Factors associated with morbidity, mortality, and growth of dairy heifer calves up to 3 months of age. Preventive veterinary medicine, 113(2), 231–240. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.10.019 Van Rooij 2022 Van Rooij, M.H., Van der Loop, J. A.A., Wouters, P.A.W.M., Makoschey, B., Intranasal vaccination of calves with a live vaccine against bovine respiratory coronavirus in the presence of maternally derived antibodies. 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain.

No items to show.

Loading…