PROGRAM SELEKTIVNÍHO ZAPRAHOVÁNÍ DOJNIC

Ze tří nejvýznamnějších problémů postihujících mléčné chovy – což jsou mastitida, problémy s plodností a kulhání – můžeme pomocí kvalitně nastaveného léčebného a preventivního programu nejúčinněji ovlivnit právě onemocnění mléčné žlázy.

Program selektivního zaprahování dojnic společnosti MSD Animal Health byl vytvořen s cílem poskytnout chovatelům mléčného skotu veškeré nezbytné nástroje řízení chovu a další zdroje, které jim pomohou v boji proti mastitidám.

Změnou přístupu můžeme společně uspět v boji proti mastitidě!

VÝHODY PROGRAMU

Prozíravější a zodpovědější používání antibiotik

Soulad s připravovanými regulačními změnami kladoucími důraz na produkci zdravých potravin

Vstřícná reakce spotřebitelů a zpracovatelů potravin

PROČ SE K NÁM PŘIDAT?

Náš program selektivního zaprahování dojnic je komplexní holistická platforma, která pomáhá minimalizovat komplikace a maximalizovat úspěšnost selektivní léčby před obdobím stání na sucho, v jeho průběhu i po jeho skončení.

5 KONTROLNÍCH BODŮ

Konkrétně jde o to, že díky tomuto programu budete moci pečovat o dojnice individuálně, a to na základě vyhodnocení těchto pěti komplexních kontrolních bodů.

PŘÍRUČKA: NÁŠ PROGRAM SELEKTIVNÍHO ZAPRAHOVÁNÍ DOJNIC

Přečtěte si více o našem programu a ověřte si, zda již máte zavedeny potřebné preventivní protokoly a zda byste v některých oblastech neměli provést nápravná opatření s cílem zajistit úspěšnost selektivní léčby.

ZAPOJTE SE DO NAŠEHO PROGRAMU JEŠTĚ DNES!


PRO ZÍSKÁNÍ VICE INFORMACÍ, VYPLŇTE NÁŠ FORMULÁŘ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.