NÁKLADY

Mastitida je pro mléčné chovy vůbec nejnákladnějším onemocněním, neboť přímo ovlivňuje produkci mléka. Dojnice s mastitidou produkují méně mléka nejen v aktuální laktaci, ale budou méně dojit také v laktacích následných. Kromě ztrát na produkci mléka se do celkových nákladů promítá i brakace, vyřazené mléko a náklady na veterinární péči a léčbu. Příliš mnoho mastitid znamená pro každý mléčný chov velkou ekonomickou ztrátu

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

• Čím vyšší počet somatických buněk (PSB), tím větší podíl mléka, které je během dané laktace neprodejné.

• V rámci jedné ze studií bylo zjištěno, že průměrný případ mastitidy během prvních 3 měsíců laktace přijde přibližně na 277 eur. Poznámka: Náklady na mastitidu se v jednotlivých chovech výrazně liší.

MSD nabízí ekonomicky výhodné řešení, jak se vyhnout těmto negativním dopadům mastitid:

  • vyřazené mléko,
  • náklady na léčbu,
  • náklady na práci a čas veterináře a zaměstnanců farmy,
  • náklady spojené s úhyny,
  • zvýšené náklady spojené s brakací,
  • snížená mléčná užitkovost během aktuální laktace.

Léčba onemocnění není tak účinná či ekonomicky výhodná jako prevence. Preventivní opatření mohou snížit produkční ztráty spojené s onemocněním a jsou výborným nástrojem, jak zlepšit zdraví zvířat a ekonomiku farmy.

Jakmile se ve stádě objeví jakékoliv příznaky mastitidy, je nutné co nejrychleji diagnostikovat onemocnění a přijmout vhodná opatření pro prevenci potenciálních zdravotních komplikací a ekonomických ztrát.