NÁKLADY

Průjmová onemocnění u telat mají dlouhodobý dopad na užitkovost a ziskovost. Na tomto
místě je třeba zdůraznit, že z ekonomického hlediska je nejefektivnějším řešením
prevence na všech úrovních.

 

VÍTE, ŽE…?

Návrat k normálnímu zdravotnímu stavu po prodělaném průjmu je podmíněn dlouhým obdobím rekonvalescence. Musíme si také uvědomit, že postižená telata jsou mnohem vnímavější k dalším onemocněním, jako jsou záněty horních cest dýchacích a pneumonie, což vede k dalším ekonomickým ztrátám.

MSD nabízí ekonomicky výhodné řešení, jak se vyhnout následujícím negativním dopadům onemocnění:

  • nižší produkce mléka,
  • pozdější dosažení chovatelské dospělosti,
  • vyšší procento úhynů ve fázi raného odchovu,
  • poruchy reprodukce a zhoršená funkce vaječníků,
  • přímé náklady na léčbu: služby veterinárního lékaře, nákup léčiv a mzdové náklady faremního personálu,
  • vyšší vnímavost ke vzniku dalších onemocněním: až 18x vyšší riziko vzniku pneumonie,
  • zpomalení růstu: nižší denní přírůstky hmotnosti (postižené tele může vážit až o 16 kg méně než zdravé tele).

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Léčba onemocnění není tak účinná či ekonomicky výhodná jako prevence. Preventivní
opatření mohou snížit produkční ztráty spojené s onemocněním a jsou prostředkem
udržitelnějšího způsobu živočišné výroby.

Jakmile se ve stádě objeví jakékoliv příznaky neonatálního průjmu, je nutné co nejrychleji diagnostikovat onemocnění a přijmout vhodná opatření pro prevenci potenciálních zdravotních komplikací a ekonomických ztrát.