5 KONTROLNÍCH BODŮ

Přechod od plošného přístupu k selektivnímu zaprahování dojnic v období stání na sucho je podmíněn změnami v řízeních chovu. Musíme si však uvědomit, že nesprávná implementace selektivního přístupu je spojena s možností zvýšeného rizika vzniku klinické anebo subklinické mastitidy, vyššími náklady a vyšší náročností na práci a čas. Právě proto společnost MSD Animal Health připravila program selektivního zaprahování dojnic, který je založen na integrovaném a holistickém přístupu k péči o dojnice v suchostojném období i po něm.

1. PŘÍPRAVA NA OBDOBÍ STÁNÍ NA SUCHO

Kvalita přípravy na období stání na sucho ovlivní celkové výsledky za toto období:

 • Navrhněte strategii pro období stání na sucho (např. nastavení délky období, spolehlivou predikci otelení, plánování).
 • Ověřte, že špatný stav hrotů struků (strukových svěračů) je při zaprahování pozorován u méně než 15 % dojnic.
 • Ověřte, že produkce mléka u více než 90 % dojnic nedosahuje 15 l denně.
 • Zkontrolujte, že odtékání mléka ze struků je pozorováno u méně než 10 % dojnic.
 • Ověřte, že dojnice mají v posledních týdnech před zaprahnutím dostatečný přísun energie, proteinů a minerálních látek a že přijímají dostatek sušiny.

2. POSTUP PŘI ZAPRAHOVÁNÍ

Před zahájením období stání na sucho byste měli mít připravenou strategii pro suchostojné období, vymezený čistý prostor, pomůcky a také předem stanovený postup, který bude dodržován před podáním a po podání přípravku. Projděte si následující body:

 • Ověřte, zda se zaprahování provádí v čistém a pohodlném prostředí a dodržuje se správné pořadí jednotlivých kroků.
 • Budťe si jistí, že jsou dodržovány správné hygienické protokoly, např. používání gumových rukavic, odstraňování nečistot ze struků, dezinfekce po dobu 30 sekund (dvakrát) a aplikace antibiotik nebo přípravku na tvorbu strukové zátky do správné hloubky struku.
 • Ujistěte se, že k diagnostice infekcí je použito hodnocení počtu somatických buněk (PSB) nebo jiný spolehlivý test.
 • Ověřte, že při výběru antibiotik a přípravků na tvorbu strukové zátky používáte komplexní data.
 • Ujistěte se, že věnujete pozornost zmírňování potenciálních stresových faktorů, jako jsou rizika vznikající při míchání zvířat, přeplnění ustajovacího prostoru, také zda je ve stáji vhodný přístup ke krmivu a vodě.

3. POČÁTEČNÍ FÁZE STÁNÍ NA SUCHO (FAR-OFF)

Počáteční fáze stání na sucho začíná dnem zaprahnutí a končí zhruba 21 dnů před očekávaným datem otelení. Jelikož v tomto období jsou nové infekce způsobovány zejména bakteriemi z okolního prostředí, je třeba omezit expozici struků patogeny a optimalizovat imunitní systém dojnic.

 • Zkontrolujte, zda mají dojnice čistá vemena a stehna.
 • Ověřte, že dojnice mají zkrácené chlupy na ocase, podle potřeby odstraněnou srst z vemene a pravidelně vyměňovanou a dezinfikovanou podestýlku.
 • Ujistěte se, že je sestavena krmná dávka tak, aby zvířata dostala dostatečné množství krmiva se správným obsahem sušiny, splňující standardní nutriční nároky a že reálné složení krmné dávky odpovídá složení, které bylo navrženo výživovými poradci.
 • Ověřte, že dochází k minimalizaci míchání dojnic a nadměrné hustoty ustájení.
 • Ujistěte se, že odpovídá kapacita ustájovacího prostoru, délka krmného žlabu, kapacita napáječek počtu ustájených zvířat a že je stáj dostatečně komfortní. Přesvědčte se, že je správně vyřešená ventilace, proudění vzduchu a odpovídají další parametry požadované pro vytvoření správného klimatu ve stáji.

4. TRANZITNÍ FÁZE STÁNÍ NA SUCHO (CLOSE-UP)

Tranzitní fáze stání na sucho je období posledních 21 dnů před očekávaným datem otelení. Stejně jako v počáteční fázi stání na sucho je třeba omezovat riziko infekcí vyvolaných bakteriemi z okolního prostředí:

 • Zkontrolujte, zda mají dojnice čistá vemena a stehna.
 • Ověřte, že dojnice mají zkrácené chlupy na ocase, podle potřeby odstraněnou srst z vemene a pravidelně vyměňovanou a dezinfikovanou podestýlku.
 • Ujistěte se, že je sestavena krmná dávka tak, aby zvířata dostala dostatečné množství krmiva se správným obsahem sušiny, splňující standardní nutriční nároky a že reálné složení krmné dávky odpovídá složení, které bylo navrženo výživovými poradci.
 • Ověřte, že dochází k minimalizaci míchání dojnic a nadměrné hustoty ustájení.
 • Ujistěte se, že odpovídá kapacita ustájovacího prostoru, délka krmného žlabu, kapacita napáječek počtu ustájených zvířat a že je stáj dostatečně komfortní. Přesvědčte se, že je správně vyřešená ventilace, proudění vzduchu a odpovídají další parametry požadované pro vytvoření správného klimatu ve stáji.

5. ŘÍZENÍ PORODU

Snižovat riziko vzniku mastitid pomáhá také zabezpečení všech požadavků na správnou přípravu na porod na konci suchostojného období a zajištění bezproblémového průběhu porodu:

 • Ověřte, že dojnice mají na porodně dostatek místa/ čistou, měkkou a suchou podestýlku/ dostatek soukromí/ dostupné krmivo a vodu.
 • Ujistěte se, že je porodna čistá, suchá a dobře větraná a nejsou v ní nemocné krávy.
 • Ověřte, že k odtékání mléka ze struků dochází u méně než 5 % krav.
 • Ověřte, že kravám je nutné pomáhat při telení v méně než 10 % případů.
 • Ujistěte se, že dojící stroj použitý při prvním dojení po otelení správně funguje a je důkladně vyčištěn a vydezinfikován před dojením a po dojení.