NÁKLADY

Léčba onemocnění není tak účinná či ekonomicky výhodná jako prevence. Preventivní opatření mohou snížit produkční ztráty
spojené s onemocněním a jsou prostředkem udržitelnějšího způsobu živočišné výroby.

Mikroekonomické náklady spojené se subklinickou infekcí IBR na úrovni stáda

Studie, která byla nedávno provedena ve 305 irských mléčných chovech, zkoumala rozdíly v užitkovosti stád, co se týká produkce mléka, parametrů plodnosti a mortality mezi stády s pozitivním a negativním výsledkem testu bazénových vzorků mléka. Zjištěn byl jen minimální dopad na počet jalových krav opakovaně inseminovaných v dalším reprodukčním období, počet nezabřezlých krav a na celkovou mortalitu:

  • multipary (dojnice na druhé a vyšší laktaci) ze stád s pozitivním výsledkem testu bazénového vzorku mléka produkovaly v průměru o 250 litrů mléka méně na dojnici a rok,
  • snížil se také obsah tuku a proteinu v mléce,
  • ztráty v důsledku subklinické infekce BHV-1 ve stohlavém stádu krav se odhadují až na 6 000 eur ročně.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Náklady na klinické vzplanutí IBR mohou být výrazně vyšší v závislosti na fázi laktace, počtu postižených krav, závažnosti onemocnění a mortalitě.

IBR způsobuje výrazný pokles produkce mléka

Přibližně 1000 litrů na dojnici u pozitivních jedinců!

MSD nabízí ekonomicky výhodné řešení,
jak se vyhnout následujícím negativním dopadům onemocnění jako jsou:

  • nižší produkce mléka,
  • náklady spojené se zmetáním (abortem),
  • zvýšené náklady kvůli vyšší brakaci,
  • poruchy reprodukce a zhoršená funkce vaječníků,
  • přímé náklady na léčbu: služby veterináře, léky, mzdové náklady atd.

Jakmile se ve stádu objeví jakékoliv příznaky IBR, je nutné co nejrychleji diagnostikovat onemocnění a přijmout vhodná opatření pro prevenci potenciálních zdravotních komplikací a ekonomických ztrát.