NÁKLADY

Přímé a nepřímé náklady na produkční ztráty spojené s BVD jsou vysoké.

Čím je stádo větší, tím je riziko zavlečení a šíření infekce vyšší. Rizikové jsou farmy s otevřeným obratem stáda, kde při zařazování nových zvířat do chovu není často ani přesně znám jejich zdravotní status a tak může dojít k zavlečení infekce. Mimo jiné také častější kontakty mezi zvířaty v rámci přesunů a organizace skupin přispívají k šíření viru v rámci chovu.

MSD nabízí ekonomicky výhodné řešení, jak se vyhnout těmto negativním dopadům BVD:

  • reprodukční ztráty,
  • zvýšení vnímavosti k dalším onemocněním,
  • snížení přírůstku hmotnosti,
  • nižší produkce mléka,
  • vývojové vady.

Zvládnout infekci je o hodně komplikovanější a ekonomicky náročnější než onemocnění předcházet. Nastavení a dodržování holistických preventivních programů výrazně sníží reprodukční a produkční ztráty spojené s onemocněním a pozitivně ovlivní ekonomický výsledek chovu.

Povšimnete-li si ve vašem stádě jakýchkoliv příznaků BVD, měli byste se neprodleně obrátit na veterináře. Jedině veterinář totiž může diagnostikovat onemocnění a navrhnout další postup.