Jsme tu od toho, abychom vám pomohli zlepšit zdraví, produktivitu a pohodu vašich zvířat a ekonomiku vaší farmy.

CO JE BRD?

Respirační syndrom skotu neboli BRD (bovine respiratory disease) je komplexní, multifaktoriální onemocnění, které má za následek zánět a poškození tkání plic a dýchacích cest a je nejčastější příčinou úhynu skotu všech věkových kategorií starších jednoho měsíce. Onemocnění má negativní dopad na růst a celoživotní užitkovost mléčného i masného skotu.

NEVIDITELNÁ HROZBA

Odhalte i neviditelné škody, které BRD způsobuje a jak rychle dokáže spustit řetězovou reakci ovlivňující celkové výsledky vaší farmy.


FAKTAANÁKLADY

Zápaly plic také představují náklady, které se mohou vyšplhat do opravdu enormních výšin.

BRD je jednou z hlavních příčin úhynu skotu. Průměrně 25% telat do věku 1 roku prodělá toto onemocnění.

Inkubační doba od nakažení do výskytu prvních příznaků se pohybuje v rozmezí od 24 do 72 hodin. Nemoc se tedy může rozšířit rychle do celého stáda, než si vůbec všimnete nějakých příznaků.

Během první normované laktace (o délce 305 dní) může vlivem BRD dojít k poklesu mléčné produkce až o 525 kg.

Vyskytne-li se u telete v prvních 8 týdnech života konsolidace plicní tkáně, dojde ke zpoždění laktace o 15 dní, respektive snížení mléčné produkce o 450 kg na infikované zvíře.

BRD u jalovic až 6krát zvyšuje riziko úhynu v přímé souvislosti s nemocí a snižuje růst během prvních 6 měsíců života až o 10 kg.

U telat chovaných k jatečným účelům, která se setkala s BRD, dochází ve srovnání se zdravými telaty ke snížení přírůstků o 61 až 108 g/den a prodloužení doby výkrmu v průměru od 44 do 59 dnů.

Klinické příznaky BRD se u telat obvykle objevují 5 až 14 dní od výskytu stresového stimulu.

Léčba masného skotu se zápalem plic může trvat až o dva měsíce déle.

Vakcinace může výrazně zkrátit délku antibiotické léčby, a to o 14,5 %.

NEVIDITELNÁ HROZBA

Pravda o skrytém dopadu respiračního syndromu skotu (BRD).

JAK LZE BRD LÉČIT?

O SPOLEČNOSTI MSD ANIMAL HEALTH

Odborníkům v oblasti zdraví zvířat, chovatelům, majitelům domácích mazlíčků a orgánům státní správy nabízíme nejširší škálu veterinárních léčiv a vakcín, včetně řešení a služeb v oblasti managementu zdraví.

Zaměřujeme se na ochranu a zlepšování zdraví, pohody a užitkovosti zvířat.

NEZTRAŤTE PŘEHLED


Držte krok s pokrokem díky aktuálním informacím od MSD Animal Health o BDR a nejnovějších vakcínách.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

OBRAŤTE SE NA SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI MSD ANIMAL HEALTH

Spojte se s námi a zjistěte více o tom, jak vám můžeme pomoci chránit vaše zvířata.