SKUTEČNÉ NÁKLADY

Dopady BRD jsou mnohem větší než jen přímé ztráty spojené s úhyny a léčbou zvířat. Onemocnění negativně ovlivní celkové výsledky farmy, a to nejen z hlediska reprodukčního, produkčního, ale také ekonomického.

Propuknutí onemocnění ve stádě je drahé a v konečném důsledku může být i příčinou zrušení chovu.

Velikost stáda zvyšuje riziko zavlečení infekce a jejího šíření ve stádě. Riziko hrozí zejména při otevřeném obratu stáda, ale také v případě, kdy podnik vlastní více farem a zvířata jsou svážená z několika středisek do jednoho podniku. Díky kontaktu zvířat z více zdrojů a zvýšení infekčního tlaku dochází k zavlečení onemocnění na farmu a jeho dalšímu šíření.

Společnost MSD nabízí nákladově efektivní řešení, aby se zabránilo:

 • snížené produkci mléka a masa,
 • zpožděnému nástupu laktace,
 • prodloužení doby výkrmu,
 • zhoršení kvality mléka a masa,
 • zpomalení růstu,
 • předčasným úhynům.

Chybné pojetí: Vakcinace je vnímána jako náklad a nikoliv jako účelně vynaložená investice.

Léčba onemocnění není tak účinná a ekonomicky efektivní jako prevence. Vakcinace nejen sníží produkční ztráty spojené s propuknutím onemocnění, ale také vede k vyšší rentabilitě živočišné výroby.

Věděli jste, že:

Celková doba nemoci telat má celoživotní vliv na jejich produkci. Každý den navíc, kdy se jalovička v raném věku potýká s onemocněním, může mít za následek snížení její produkce o 120 kg mléka a to jen za první laktaci. Léčba zápalu plic u masného skotu může trvat až o 2 měsíce déle. Také u ostatních zvířat, která byla ve skupině s nemocnými zvířaty a následkem toho mohla prodělat subklinické onemocnění, může dojít k úplnému vyléčení až o 1 měsíc později. S prodlouženou dobou výkrmu jsou spojeny další náklady na krmení a provoz stájí. Strategické preventivní a vakcinační programy se stávají nutností, aby bylo možné zvířata před nemocemi chránit.

Hlavní důvody proč vakcinovat:

 • zlepšení imunity,
 • omezení šíření nemoci,
 • snížení dopadu (subklinického) onemocnění,
 • eradikace onemocnění,
 • omezení potřeby používat antimikrobiální látky a snížení veterinárních nákladů,
 • zajištění větší bezpečnosti potravin,
 • vakcinace je obecně bezpečná a účinná.