CO ZPŮSOBUJE ONEMOCNĚNÍ?

Některé patogeny způsobující zápal plic se běžně vyskytují v horních cestách dýchacích, aniž by způsobovaly onemocnění. Pokud však jsou zvířata vystavena stresujícím faktorům, dochází ke změně rovnováhy. Patogeny se začnou množit a přesouvat do míst, jako jsou plíce, kde pak vyvolají zánět. Chvíle, kdy jsou zvířata vystavena zvýšenému stresu, jsou v jejich životě vysoce rizikovým obdobím.

Infekční agens (patogeny)

Kterýkoliv z následujících patogenů může přispět ke vzniku pneumonie u telat, ale nejčastěji jde o smíšené infekce, přičemž zastoupení patogenů se na jednotlivých farmách liší.

Spolupráce s veterinárním lékařem je pro zajištění přesné diagnostiky příčin pneumonie na vaší farmě klíčová. Je třeba pamatovat na to, že v průběhu času může docházet ke změnám v zastoupení patogenů, které se na vzniku onemocnění podílí, včetně antibiotické citlivosti. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět opakovaný monitoring a laboratorní diagnostiku.

Viry
 • Bovinní respiratorní syncytiální virus (BRSV)
 • Parainfluenza typ 3 (PI 3)
 • Virus infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR)
 • Virus bovinní virové diarei (BVD)
 • Coronavirus
 • Adenovirus
Bakterie
 • Mannheimia haemolytica
 • Pasteurella multocida
 • Mycoplasma bovis
 • Histophilus somni
Parazité
 • Plicnivky
 • Dictyocaulus viviparus

Stresové faktory

Je známo, že tyto faktory mají významný dopad na výskyt a šíření zápalu plic u telat v zemědělských podnicích:
 • omezená možnost izolace nemocných zvířat,
 • míchání různých věkových skupin telat,
 • stres při transportu,
 • náhlé změny v krmné dávce, např. při odstavu,
 • průvan,
 • nadměrná hustota ustájení,
 • nedostatečná ventilace,
 • extrémní teploty,
 • špatná zoohygiena/kanalizace a odkliz exkrementů,
 • špatný přístup ke krmivu, nedostatečné množství krmiva nebo náhlé změny ve složení krmiva,
 • příliš mnoho zákroků najednou, např. odstav současně s odrohováním, což způsobuje stres.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY?

Počáteční příznaky zápalu plic mohou být obtížně detekovatelné i pro nejzkušenější ošetřovatele. Zvýšená teplota je obvykle prvním příznakem nastupující pneumonie a může se objevit i několik dní před výskytem dalších klinických příznaků.

DŮLEŽITÉ!

Máte-li jakékoli podezření, změřte zvířeti teplotu.

Hodnoty vyšší než 39,5 °C naznačují výskyt infekce a s největší pravděpodobností už dochází k poškození plicní tkáně.

JAK BRD DIAGNOSTIKOVAT?

Ultrasonografické vyšetření může pomoci detekovat léze vznikající v plicích, bohužel i tak může být poškození, které BRD způsobí, nevratné. Komplikace zahrnují vznik trombů v plicní tkáni, což u skotu zanechává trvalé následky.

Ultrasonografické vyšetření může odhalit následující časné plicní anomálie spojené s pneumonií:

Zesílení/nepravidelnost pleurální linie:

Lze jej pozorovat ve formě B linií, což je řada hyperechogenních paralelních linií vznikajících v důsledku reverberačních artefaktů spojených s malými reflexními ploškami v pleurálním prostoru. Léze lze pozorovat také v případě plicního edému a difúzních parenchymatózních onemocnění.

Pleurální anomálie:

Vyznačují se ventrální akumulací různého množství hypoechogenní až anechogenní tekutiny s proměnlivým množstvím echogenních fibrinových vláken.

Lobulární nebo lobární léze:

Mohou být známkou zánětu a ukládání exsudátu v plicním parenchymu. Typickou izolovanou lobulární lézí je malá oblast konsolidace v jinak vdušném plicním laloku.

Abscesy:

Zanícená plicní tkáň, která obsahuje hnis.

Většina případů se může velmi rychle zhoršit, takže nejlepším postupem je promluvit si s veterinářem, který Vám pomůže vybrat nejvhodnější léčbu.

JAK PŘEDEJÍT VZNIKU BRD U SKOTU?

Abyste zabránili vzniku pneumonie u skotu, je třeba snížit míru infekce, které jsou zvířata vystavena a zlepšit jejich imunitu.

Minimalizujte infekční tlak

 • Snažte se zvířata nevystavovat stresu. Dávejte pozor především na náhlé změny (v krmné dávce, během odstavu, při manipulaci…), které by mohly být jedním z faktorů vyvolávajících vznik respiračního onemocnění.
 • Pokud máte zvířata ustájena ve stáji, je nutné, aby uspořádání prostoru vyhovovalo požadavkům chovu dané věkové kategorie skotu včetně zabezpečení správné ventilace. Vyvarujte se přeplnění kotců a vytváření skupin zvířat rozdílného věku a hmotnosti.
 • Zvířata, která vykazují příznaky respiračního onemocnění nebo nejsou v kondici, je třeba od zdravých zvířat izolovat, aby nedocházelo k dalšímu přenosu onemocnění.
 • Nově nakoupená zvířata izolujte v prostoru určeném k tomuto účelu po dobu několika týdnů, dokud si nebudete jistí, že nejsou nemocná anebo u nich neprobíhá inkubační doba nějaké infekce.

Maximalizujte imunitu zvířat

 • Zajistěte, že telata dostanou včas dostatečné množství kvalitního mleziva.
 • Velmi účinným způsobem kontroly onemocnění je včasná vakcinace a to před výskytem zápalu plic. Vakcíny stimulují imunitní systém zvířete k produkci protilátek a vytváření buněčné imunity. V případě, že se zvíře následně setká s infekcí, je připraveno s ní bez problémů bojovat.