Věda pro zdraví zvířat

Každý den naši zákazníci a partneři čelí výzvám, které mají stále širší a komplexnější záběr a vyvíjejí se rychleji než kdykoliv předtím. Zdraví zvířat je nyní pevně svázáno s našim vlastním zdravím.
Věda dnes napomáhá tomu, aby zvířata byla zdravější, nabídka bezpečných potravin větší a zároveň nám pomáhá udržovat a chránit veřejné zdraví . Přitom nás všechny dělá šťastné tím, že chrání a pečuje o naše rodinné mazlíčky.
Stoupající spotřeba masa a mléka je odrazem měnícího se životního stylu po celém světě. Spolu s rozkvětem asijské a latinskoamerické ekonomiky vzrůstá také chuť na stravu bohatou na bílkoviny. V příštích 10 letech se očekává 50procentní nárůst poptávky po živočišných bílkovinách. Z tohoto trendu vyplývá i naše poslání neustále vyvíjet životně důležité vakcíny a léčiva, abychom pomohli farmářům a producentům potravin bojovat proti chorobám, které ničí jejich produkci.
Celosvětový obchod, migrace lidí a změny klimatu mohou zvýšit riziko rozšíření vysoce nakažlivých chorob, jako je slintavka a kulhavka, nebo zoonóz, jako je ptačí chřipka. Zastaví je jen rychlý a flexibilní přístup k očkování. Naše vakcíny pomáhají kontrolovat šíření patogenů do zásob potravin a v našich komunitách.
Stejnou prioritu pro nás má i ochrana zdraví a prohloubení vztahů s domácími mazlíčky, žijícími v našich rodinách. Investujeme do vývoje léků proti nemocem, které souvisí s prodlužujícím se věkem našich kamarádů – stejně jako my, žijí i domácí zvířata déle.
I když uděláme v budoucnu cokoliv pro vývoj naší zdravotnické platformy, jedna věc je jasná: Žádná obchodní společnost ani vláda nemůže těmto výzvám čelit sama. Jsme si plně vědomi toho, že k úspěchu je nezbytné společné úsilí, zkušenosti a porozumění všech zainteresovaných stran, našich zákazníků i partnerů.
Stejně jako jsme oddáni vědeckému pokroku, neustává ani naše snaha porozumět tomu, co pokrok znamená pro naše zákazníky. Jako lidé, kteří stojí v pozadí inovativního vědeckého přístupu, vedoucímu k lepšímu zdraví zvířat, si uvědomujeme, že se tak podílíme na zásobování lidstva kvalitními potravinami a přispíváme tak k udržování zdravější populace. I nadále budeme vyvíjet a nabízet produkty, technologie i služby, abychom se vypořádali s obchodními, provozními a národními požadavky našich zákazníků.
Nabídneme jim všechny naše zkušenosti, zdroje i průkopnický přístup. Jejich problémy nás budou pohánět kupředu. Jejich prosperita bude i naše.

Richard R. DeLuca Jr.
Prezident, Merck Animal Health