Uživatelské podmínky

Zásady a podmínky používání internetových stránek

Společnost INTERVET, s.r.o. (dále jen „INTERVET“) usiluje o to, aby její internetové stránky obsahovaly správné a aktuální informace. Společnost INTERVET nicméně nenese žádnou, ať už přímou či nepřímou, odpovědnost vůči uživateli těchto internetových stránek. Informace obsažené na internetových stránkách společnosti INTERVET jsou poskytovány „tak jak jsou „, bez jakékoli záruky nebo ujištění za jejich správnost, přesnost, aktuálnost či úplnost. Společnost INTERVET neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s používáním  či obsahem těchto internetových stránek. Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na webové stránky třetích osob, nad nimiž nemá společnost INTERVET kontrolu. Společnost INTERVET nikterak neodpovídá za obsah takových webových stránek, ani jakéhokoliv odkazu obsaženého na těchto stránkách. Internetové stránky mohou obsahovat informace poskytované třetími osobami. Společnost INTERVET neposkytuje žádné záruky za přesnost, přiměřenost nebo úplnost takových informací a rovněž neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou spoléháním se na obsah těchto informací nebo za jakékoliv chyby, opomenutí nebo jiné vady, aktuálnost nebo neúplnost těchto informací. Zavazujete se, že nebudete měnit, ať už zcela nebo částečně, ani nahrazovat žádné informace obsažené na těchto internetových stránkách.

Informace o produktech

Tyto internetové stránky obsahují také zdravotnické údaje a informace o veterinárních léčivých přípravcích. Takové informace a údaje mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahrazování odborné zdravotnické pomoci.   S dotazy týkajícími se léčby zvířat se prosím obracejte na osoby oprávněné poskytovat veterinární péči.

Duševní vlastnictví

Obsah těchto internetových stránek je vlastnictvím společnosti INTERVET a je chráněn autorským právem, právy z ochranné známky a dalšími zákony na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví. Obsah těchto internetových stránek lze  použít pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. Kopírování obsahu těchto stránek, jeho upravování, napodobování nebo provádění jiných úkonů, které mohou být v rozporu se zájmy a právy společnosti INTERVET, je přísně zakázáno.

Společnost INTERVET si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž není povinna na provedené změny upozorňovat.