28.září – Světový den vztekliny
Bude svět bez vztekliny do roku 2030? Ročně zemře zbytečně téměř 60 tisíc lidí

Nenechme se mýlit, vzteklina není exotická choroba. Evropa je stále v ohrožení, jelikož mohou být infikována divoká zvířata. Ve skutečnosti se jedná
o jednu z nejhroznějších zoonóz na světě. Vzteklina každý rok zabije téměř 60 000 lidí a z toho až 40 % dětí mladší 15 let. Nejvíc obětí přitom pochází
z venkovských částí Afriky a Asie, kde je velmi špatná dostupnost očkování. I proto se světová organizace United Against Rabies (Společně proti vzteklině)
s podporou Světové zdravotnické organizace (WHO) zavázala vymýtit vzteklinu do roku 2030.

Proč si připomínáme Světový den vztekliny?

I v roce 2022 se vzteklina stále šíří. Je každoročně odpovědná za smrt téměř 60 000 lidí – a téměř polovinu těchto obětí tvoří děti. Vzteklina je vážným problémem
v Africe a Asii; máme však nedávné údaje o vzteklině také z Evropy. V EU je hlášeno jen velmi málo případů vztekliny u lidí; většina zemí je však stále v nebezpečí, protože mohou být infikována divoká zvířata. V České republice byla vzteklina diagnostikována zejména u lišek a netopýrů, největší výskyt byl hlášen v roce 1984,
kdy se jednalo o 2232 případů. Nicméně od roku 1989 nebyl hlášen žádný případ u lidí a od roku 2005 jsme uznáni oficiálně jako země prostá vztekliny, zejména díky projektu orální vakcinace lišek.
O vzteklině se však nesmí přestat mluvit, protože tato nemoc je obvykle fatální, jakmile se již objeví příznaky. V Evropě jsou stále hlášeny případy např. z území Polska či Rumunska, velký problém je stále vzteklina v Turecku, nově také na Ukrajině. Největší problémy ale nemoc působí zejména v chudých částech světa (Afrika, Asie), kde si nemohou dovolit preventivní očkování.

5 milionů vakcín na pomoc

Vzteklině se dá stoprocentně předcházet a při správném očkovacím programu by se její riziko mělo nejen snížit, ale nakonec i eliminovat. Klíčem k úspěchu je vysoká proočkovanost, která by měla k vymýcení nemoci dosáhnout – každý rok – alespoň 70 % populace. Pokrytí je třeba udržovat po dlouhá léta po celém světě, abychom vzteklinu definitivně porazili.
Mnohé organizace a společnosti se snaží řešit tento problém a dosáhnout totální eliminace vztekliny. Velkým příkladem je společnost MSD Animal Health, která
se prostřednictvím programu Afya zavázala k cíli eliminace vztekliny do roku 2030 v rámci spolupráce s organizací United Against Rabies. Díky tomuto projektu se jim podařilo darovat přes 5 milionů vakcín klíčovým partnerům, jako jsou Mission Rabies (Mise Vzteklina) a Rabies Free Africa (Afrika bez vztekliny), kteří podávají vakcínu psům prostřednictvím hromadných očkovacích kampaní v oblastech světa, kde je vzteklina stále endemická.

Nejen psi, ale i kočky

Ačkoli je očkování k dispozici od minulého století, vzteklina přenášená psy představuje u lidí přibližně 99 % případů. Proto mají místní úřady přísné pokyny pro kontrolu vztekliny v psí populaci. Velké riziko infekce je u neočkovaných koček, které mohou trávit čas venku. Důrazně se však doporučuje očkovat i domácí kočky. Počet hlášených případů V USA u domácích koček převýšil počet případů u psů; proto je zásadní chránit i naše kočky. Očkováním svého zvířete chráníme nejen jeho zdraví, ale také životy a zdraví ostatních zvířat a lidí.

Co můžete udělat my všichni?

Nejprve je důležité nechat pravidelně očkovat vaše domácí mazlíčky proti vzteklině a jiným virovým onemocněním. S některými očkovacími přípravky můžete také podpořit boj proti vzteklině v oblastech Afriky, Asie a jinde, kde je jich nedostatek. Zeptejte se na to svého veterinárního lékaře! Více informací o vzteklině a vakcinaci najdete i na www.zdrave-zvire.cz.