Naše hodnoty

VIZE

Nové, inovativní nápady jsou pro nás důležité. Naše představy uskutečňujeme sebejistě a odhodlaně.

SPOLUPRÁCE

Věříme, že společná práce a vzájemná inspirace posilují sílu vědeckého myšlení a vytváří rovnováhu mezi náklady a lidskými schopnostmi.

DYNAMIKA

Naším cílem je, aby naše činnost byla efektivní, pružná, abychom reagovali rychle na nové možnosti a požadavky našich klientů. Soustředíme se na výkon a oceňujeme talent a činy.

ZODPOVĚDNOST

Víme, jak důležitou roli má rozvoj vědy pro zdraví zvířat. V MSD Animal Health cítíme hlubokou odpovědnost za své zákazníky, zvířata i celou společnost na naší planetě.