MSD Animal Health u nás

V České republice a na Slovensku je společnost MSD Animal Health zastoupena firmou Intervet s.r.o.

Obchodní oddělení zaměřené na podporu veterinárních lékařů se specializací na společenská zvířata ( psy, kočky a koně), vede MVDr. Igor Krampl. Naši regionální reprezentanti působí v celé České republice i na Slovensku , Mgr. Markéta Mašková je zodpovědná za severní a východní Čechy, Mgr. Barbora Bláhová za západní, jižní Čechy a část Vysočiny a Ing. Martin Michálek za severní, jižní Moravu a část Vysočiny. Uzemí Prahy je rozděleno mezi naše dvě reprezentantky. Na Slovensku se o Vás postará MVDr. Matej Chorváth.

MSD Animal Health považuje za obzvlášť důležité proaktivní řešení starých i nových výzev v problematice veterinární péče o drůbež. Jedná se o prevenci zoonóz, zásobování světa kvalitní živočišnou bílkovinou, vyhovění požadavkům udržitelného potravinového řetězce a v neposlední řadě také o objevování nových terapií a postupů a jejich převedení do každodenní praxe. MSD Animal Health zabezpečuje svými vakcínami pro drůbež účinnou ochranu proti infekčním nemocem a zlepšuje ekonomiku výroby drůbežího masa a vajec.

Problematika veterinární péče o prasata a přežvýkavce je obzvlášť důležitá, vždyť vepřové a hovězí maso a samozřejmě i mléko a mléčné výrobky jsou jedním z nejdůležitějších prvků potravinového řetězce. Naši Key Account manažeři jsou schopni, díky spolupráci s veterinárními lékaři i farmáři, nabídnout komplexní preventivní řešení odpovídající daným podmínkám na farmě, která pomáhají zlepšit zdraví hospodářských zvířat a tím i profitabilitu chovu. Zároveň náš přístup pomáhá s naplňováním současných očekávání konzumentů z pohledu snižování spotřeby antibiotik u hospodářských zvířat.