Přihlášení Registrace

MSD Animal Health u nás

V České republice a na Slovensku je společnost MSD Animal Health zastoupena firmou Intervet s.r.o.

Obchodní oddělení, které je zaměřené na podporu a péči veterinárních lékařů se specializací na společenská zvířata ( psy, kočky a koně), vede MVDr. Jan Doležal. Naši regionální reprezentanti působí v celé České republice i na Slovensku , Mgr. Markéta Mašková je zodpovědná za severní a východní Čechy, Ing. Šárka Kopecká za západní, jižní Čechy a část Vysočiny a Ing. Martin Michálek za severní, jižní Moravu a část Vysočiny. Uzemí Prahy je rozděleno mezi naše dvě reprezentantky. Na Slovensku se o Vás postará MVDr. Igor Krampl.

MSD Animal Health považuje za obzvlášť důležité proaktivní řešení starých i nových výzev v problematice veterinární péče o drůbež. Jedná se o prevenci zoonóz, zásobování světa kvalitní živočišnou bílkovinou, vyhovění požadavkům udržitelného potravinového řetězce a v neposlední řadě také o objevování nových terapií a postupů a jejich převedení do každodenní praxe. V naší firmě se problematikou drůbeže zabývá MVDr. Martin Klimčík, který má na starosti péči o veterinární lékaře - specialisty na choroby drůbeže v České republice i na Slovensku. MSD Animal Health zabezpečuje vakcínami Paracox a Nobilis účinnou ochranu proti infekčním nemocem a zlepšuje ekonomiku výroby drůbežího masa a vajec.

Problematika veterinární péče o prasata a přežvýkavce je obzvlášť důležitá, vždyť vepřové a hovězí maso je jedním z nejdůležitějších prvků potravinového řetězce. Klíčovými produkty portfolia přípravků pro přežvýkavce a prasata jsou naše vakcíny řady Bovilis a Porcilis, které již po desetiletí ochraňují zdraví našich zvířat. BU manažerem obchodního oddělení pro veterinární lékaře pro skot a prasata je Ing. Radek Hejl a produktovým manažerem byl nově jmenován MVDr. Zbyněk Dvořák. Key Account manažerkou pro skot a prasata je MVDr. Zdenka Kopcová. Našimi oblastními reprezentanty jsou: MVDr. Leona Pekáriková pro severní a jižní Moravu a MVDr. Pavlína Bidlová reprezentuje naši firmu ve středních, severních, západních a východních Čechách.
Jižní Čechy, Vysočinu a jižní část středních Čech má na starosti nováček u společnosti - Ing. Radka Poslušná.Na Slovensku se o Vás postará MVDr. Vladimír Flak.