Dexafort inj.

Dexafort se používá pro svůj dlouhodobý protizánětlivý, protialergický, protišokový a glukoneogenní účinek u skotu, koní, psů a koček

1. Název přípravkuDexafort inj. ad us. vet.

2. Složení kvalitativní a kvantitativníDexamethasonum (ut Dexamethasoni natrii phosphas et Dexamethasoni phenylpropionas) 3 mg v 1 ml. Pomocné látky: Natrii chloridum, Natrii citras, Alcohol benzylicus, Methylcellulosum, Tragacantha, Natrii hydroxidum, Acidum hydrochloricum, Aqua pro iniectione.


3. Léková forma
Injekční suspenze.


4. Farmakologické vlastnosti
Vodná suspenze dexametazon fenylpropionátu v roztoku dexametazon sodiumfosfátu. Dexametazon je velmi účinný kortikosteroid. Má minimální mineralokortikoidní účinek a účinnou glukokortikoidní působnost. Dexametazon má glukoneogenní, protizánětlivý, protialergický a protišokový účinek a vyvolává porod. Dexafort je dexametazonový přípravek s rychlým nástupem a relativně dlouhým trváním účinku. Obsahuje sodiumfosfátester a fenylpropionátester dexametazonu. Po intramuskulární aplikaci se tyto estery resorbují z místa aplikace a bezprostředně poté jsou hydrolyzovány na výchozí látku, dexametazon. Sodiumfosfátester se vstřebává velmi rychle z místa aplikace a zajišťuje tak rychlý nástup účinku přípravku. Fenylpropionátester se z místa aplikace vstřebává pomaleji a zajišťuje tak delší působnost přípravku. Maximálních plazmatických hladin dexametazonu u skotu, koní a psů se dosahuje během 60 minut po aplikaci. Poločas vylučování po intramuskulární aplikaci je v závislosti na živočišném druhu 30-96 hodin. Tento relativně dlouhý poločas vylučování způsobuje relativně pomalá resorpce fenylpropionátesteru dexametazonu z místa aplikace a je kombinací poločasu resorpce a poločasu vylučování. Biologická dostupnost po intramuskulární aplikaci je téměř 100%.


5. Klinické údaje


5.0 Cílový druh zvířat
Skot, kůň, pes, kočka.


5.1 Indikace
Protizánětlivá, protialergická, protišoková a glukoneogenní působnost.


5.2 Kontraindikace
Obvyklé podmínky, za kterých jsou glukokortikoidy kontraindikovány, platí i pro Dexafort, např. diabetes mellitus, osteoporóza, hyperadrenokorticismus, srdeční nedostatečnost, onemocnění ledvin a poslední trimestr gravidity u skotu a ovcí. Při infekčních onemocněních je nezbytné, aby byla aplikace kortikoidů doprovázena účinnou antibiotickou nebo chemoterapeutickou léčbou.


5.3 Nežádoucí účinky
Kortikosteroidy, jako například dexametazon, jsou známy celou řadou nežádoucích účinků. Mohou vyvolat Cushinoidní symptomy zahrnující výraznou změnu metabolismu tuků, uhlohydrátů, bílkovin a minerálů, následkem čehož může dojít například k přerozdělení tělesného tuku, svalové ochablosti a úbytku svalové hmoty a osteoporóze. Dále mohou vyvolat polyurii, polydipsii a polyfagii. Během terapie může účinná dávka tlumit hypotalamo-hypofýzo-nadledvinkovou osu. Použití kortikosteroidů u laktujících zvířat může způsobit dočasné snížení produkce mléka. Kortikosteroidy mohou vyvolávat imunosupresi.


5.4 Speciální opatření při používání
S výjimkou ketózy kortikosteroidy zmírňují příznaky než léčí jejich příčinu. Proto se doporučuje především řádná diagnóza vyvolávající příčiny.


5.5 Používání v průběhu gravidity a laktace
Aplikace kortikosteroidů v časné březosti může vyvolat abnormality plodů. Aplikace v pozdní březosti může vyvolat předčasný porod nebo abort.


5.6 Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky
Vzhledem k možnému imunosupresivnímu účinku kortikoidů se nedoporučuje přípravek kombinovat s vakcinací.


5.7 Dávkování a způsob podávání
Druh Dávkování kůň, skot 0,06 mg / kg (0,02 ml / kg) pes, kočka 0,15 mg / kg (0,05 ml / kg) U koní a skotu se Dexafort aplikuje intramuskulárně, u psů a koček lze aplikovat intramuskulárně nebo subkutánně. Při aplikaci je třeba dodržovat běžná opatření asepse. Aplikaci lze opakovat po 7 dnech.


5.8 Předávkování
Vysoké dávky kortikosteroidů mohou vyvolat mátožnost a letargii u koní.


5.9 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nepoužívat u březích zvířat. V případě laminitidy u koní lze Dexafort použít pouze v samém začátku onemocnění.


5.10 Ochranné lhůty
Maso skotu 36 dnů, maso koní 12 dnů. Mléko 7 dojení.


5.11 Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující přípravek zvířatům
Žádná.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Inkompatibilita
Žádná.


6.2 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.


6.3 Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě do 25°C, chraňte před světlem.


6.4 Druh obalu a velikost balení
Skleněná injekční lahvička typu I o obsahu 50 ml uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou zajištěnou hliníkovou pertlí.


6.5 Držitel rozhodnutí o registraci
Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemsko

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiáluBez zvláštních opatření, likviduje se jako jiný medicínský odpad dle platné legislativy ČR.

7. Další informace


7.1 Registrační číslo
96/865/94-C


7.2 Datum registrace a datum prodloužení registrace
14. 7.1994; 13.2.2001

7.3 Datum poslední revize textuŘíjen 2013