Historie a etiologie ileitidy

L. intracellularis je G- tyčinka, tvaru esovitého nebo půlměsíce, s jedním dlouhým bičíkem.

Mezi všemi serologickými testy doposud vyvinutými, je pouze blocking ELISA celosvětově komerčně dostupná.

ÚVOD:

Porcinní proliferativní enteropatie (PPE), také známá jako ileitida, je infekční onemocnění střev vyvolané obligátní intracelulární bakterií Lawsonia intracellularis. Formy výskytu onemocnění jsou haemorhagická neboli akutní, chronická a subklinická. Jako nejvíce se vyskytující a ekonomicky nejzávažnější střevní onemocnění výkrmových prasat, a také s ohledem na její obecné vlastnosti a vývoj vyžaduje neustálé sledování a doplňování vědomostí.

“Ileitida je příklad onemocnění,u kterého se musíte naučit, jak s ním žít”.

Záměrem série těchto článků o onememocnění je připomenout čitateli význam odpovídajícího porozumění a následně efektivní kontroly pro zlepšení užitkovosti chovu.

Stáhnout PDF

Epidemiologie ileitidy

O epidemiologii L. Intracellularis toho není moc známo.

ÚVOD:

leitida neboli Porcinní proliferativní enteropatie (PPE) je vysoce rozšířená v chovech prasat v různých produkčních systémech (30-93% farems je infikováno) a to celosvětově(1,2,3,4,5). Serologické studie ukázaly, že výskyt pozitivity na Lawsonia intracellularis je u farem v různých zemích(6) v rozmezí mezi 60 to 90%.

Očekává se velmi vysoký ekonomický dopad ileitidy na výrobu vepřového, a to od 20 USD/prasnici/rok v Austrálii(7), po 20 milliónů USD/rok v USA(8).

I pšes závažnost infekce toho stále není mnoho o epidemiologii L. intracellularis známo,zejména o jejím zdroji,přežívání bakterie v prostředí a možných biologických přenašečích, kteří mohou roznášet infekci mezi farmami.

Stáhnout PDF

Patogeneze L. Intracellularis

L. Intracellularis má specifický infekční mechanismus, obecně se objevuje v poodstavových a výkrmových fázích chovu prasat.

Jako obligátní intracelulární bakterie má Lawsonia intracellularis specifické mechanismy infekce a šíření mezi hostiteli. K infekci dochází orální cestou, vnímavá jsou naivná prasata rozdílných věkových skupin, i když je infekce obvykle pozorována ve fázích pozdního předvýkrmu a výkrmu. Sporadicky mohou být postižena akutní haemorhagickou formou i mladá dospívající (přemístěná) zvířata. Není žádné jasné vysvětlení ,proč některá z těchto zvířat tuto formu onemocnění vykazují.

Infekční dávka je okolo 103 mikroorganismů (Collins et al., 2001), a pro rozvoj onemocnění hraje hlavní roli střevní mikroflóra, kdy gnotobiotická prasata nevykazují infekci ani po inokulaci čistou kulturou L. intracellularis (McOrist et al., 1993). Ve studiích byly provedeny duální infekce s PCV2 nebo Salmonella sp. (Opriessnig et al., 2011; Borewicz et al., 2015) společně s L. intracellularis u komerčních prasat, ale žádný synergický vliv nebyl zaznamenán.

Stáhnout PDF

Klinické příznaky a formy ileitidy

Příznaky ileitidy u prasat jsou různorodé, zahrnují akutní neboli haemorhagické, chronické a subklinické.

Formy výskytu ileitidy u prasat jsou haemorrhagická neboli akutní chronická a subklinická.

AKUTNÍ FORMA

Akutní forma postihuje mladá a dospívající zvířata od 4 do 12 měsíců věku, obvykle přemístěné prasničky nebo prasata okolo porážkové hmotnosti. Je charakterizována akutním haemorhagickým syndromem s profuzním krvavým průjmem nebo náhlým úhynem (McOrist & Gebhart, 2012). Typické pro tuto formu je výskyt černého dehtovitého trusu, na začátku ale i konci středně těžkého průběhu infekce ve fázi uzdravování.

Stáhnout PDF

Prevalence ileitidy

Indikace je, že téměř všechny populace prasat jsou vůči Lawsonia Intracellularis citlivé.

Ileitida je celosvětově velmi rozšířena v chovech prasat s různými produkčními systémy. Toto onemocnění se vyskytuje v každé jedné zemi s hlášenou komerční produkcí prasat. Bylo nejfrekventnější příčinou onemocnění ve fázi pozdního předvýkrmu/ výkrmu prasat reportovanou v roce 2000 National Animal Monitoring System survey, vyskytující se u více než jedné třetiny všech chovů a reportovanou u 75% velkých chovů prasat (10,000 a více kusů) (Highlights, 2002).
Studie ukázala, že prevalence úrovně PE pozitivních chovů v různých zemích v závislosti na použitých diagnostických metodách je od 15 to 100%.

Stáhnout PDF

Ekonomické ztráty spojené s ileitidou

Ekonomický dopad vyplývá zejména z produkčních ztrát způsobených onemocněním

UPOZORNĚNÍ

  • Na základě dotazů veterinárních lěkařů jsou hodnoty produkčních ztrát a nárůst nákladů na zdraví zvířat ovlivněny ileitidou ve výkrmu očekávány okolo 4,65 USD za prodané prase.
  • Na základě výsledků monitorování případů i v experimentálních čelenžních terénních studií je výše ztrát zapříčiněných ileitidou ve výkrmu v hodnotách mezi 5,98 až 17,34 USD za prodané prase.
  • Cenou za růstovou variabilitu způsobenou ileitidou je náročnější dokrmení a následné horší zpeněžení prasat, což se negativně projeví v nákladech na onemocnění.
  • Finance vynaložené na zdraví zvířat, jako je vakcinace , antibiotika,veterinární činnost a diagnostika musí být brány v úvahu jako benefit redukující produkční ztráty způsobené ileitidou.

Stáhnout PDF

Co je ileitida?

Pedro Rubio popisuje hlavní charakteristiku Porcinní Proliferativní Enteropatie

(známé jako Ileitida), včetně její etiologie, patogeneze a epidemiologie.

Jaký je dopad ileitidy na produktivitu?

Ileitida má signifikantní ekonomický dopad

z mnoha důvodů, zejména kvůli její prevalenci.

CZ-POR-200900002