Budoucnost a antibiotika v chovech prasat v Evropě:  případ ileitidy


Jeden z  hlavních požadavků, kterému čelí i produkce prasat, je snížení celkové spotřeby antibiotik u  hospodářských zvířat.

Požadavkem naší společnosti je, aby námi konzumované živočišné produkty pocházely z prasat chovaných po celý jejich život v optimálních podmínkách. V soušasnosti zlepšení kvality života těchto zvířat představuje rovněž snížení používání antibiotik. S ohledem na nárůst rezistencí při použití antibiotik je toto jeden z hlavních globálních problémů zdraví společnosti. Některé evropské země, jako Nizozemí nebo Dánsko,začaly s programy redukce používání antibiotik již v minulosti. Tento trend dal podobu poslednímu zákonu přijatému EU ohledně veterinárních léčiv (Regulation EU no. 2019/6 of the European Parliament and of the Council, of 11 December 2018), který vstoupí v platnost pro všechny unijní země 28.ledna  2022.

Celý tento proces  se odrazil ve zvýšeném zájmu používat vakcíny s cílem eliminovat používání antibiotik při ochraně zdraví zvířat a použití antibiotik cílit pouze na případy, kde není možnost vakcinační prevence.

Vakcinace pomáhá splnit potřebu zákazníka s garancí, že prasata zůstanou zdráva a  výroba je stále zisková.Toto je udržitelné řešení prevence a kontroly onemocnění digestivního aparátu, jako je  také ileitida.

Hlavním úkolem v boji proti této infekci je docílit imunitu zvířat dříve, než se objeví onemocnění samo, zejména pokud selhávají obvyklá zoohygienická opatření zavedená v boji proti infekci a preventivní použití antibiotik nebude v souladu s přicházejícími vládními nařízeními.

Ileitida- vakcinace versus antibiotika

Ileitida je infekční onemocnění střev vyvoláno intracelulární baktérií  Lawsonia intracellularis. Je to jedno z celosvětově nejfrekventnějších onemocnění prasat, které je přítomno dokonce na farmách s nejvyšší úrovní zdravotního stavu  zvířat, prestože jsou prosté dalších závažných infekčních onemocnění.

Antibiotická léčba onemocnění způsobené Lawsonia intracelllularis může mít rovněž negativní dopad na digestivní onemocnění celkově. 

Nicméně, vakcinace proti ileitidě napomáhá v mnoha případech snižovat celosvětově použití antibiotik a dokonce zlepšit produkční patrametry i samotné zdraví zvířat.

Průzkum provedený mezi profesionály chovu prasat

Abychom poznali názor evropských farmářů ohledně ileitidy, v souvislosti s vakcinací proti infekci a snížením spotřeby antibiotik, provedli jsme průzkum, jehož výsledek je vidět na dalších grafech.

Na naše otázky odpovědělo 522 evropských profesionálů tohoto sektoru (347 veterinářů a 175 farmářů) . Níže najdete shrnutí nejzajímavějších odpovědí a reakcí:

 • Pokud respondenti potřebují informace, 80% z nich osloví své kolegy, 55.87% se spoléhnou na literaturu a speciální časopisy a 48.86% respondentů otevře internetové stránky s tématikou/ specializací prasat.
 • 48% z nich se zajímá o získání informací ohledně prevence onemocnění, zato 44% respondentů je přesvědčeno, že informace ohledně ekonomického dopadu infekce je pro ně mnohem důležitější.
  74.84% respondentů se domnívá, že spotřeba antibiotik se bude snižovat, pouze 7% je přesvědčeno, že se naopak jejich spotřeba zvýší.
 • Důvody, kvůli kterým dotázaní věřili trendu snížení antibiotické spotřeby byly neustále sílící požadavky na welfare zvířat, bezpečnost potravin, vládní nařízení (nyní v Evropě jako jeden z hlavních diskutovaných bodů) a trendy ve spotřebě masa.
 • 90% dotázaných si myslí, že snížení používaní antibiotik změní model produkce vepřového masa , zvýší konečnou cenu výroby a bude mít následně ekonomický dopad.
 • Respondenti průzkumu si myslí, že snížení antibiotické spotřeby bude mít tentýž dopad na ostatní nemoci jako ileitida, meningitida… (v obojím-ve zdravotním i ekonomickém aspektu).
 • 45% účastníků průzkumu je přesvědčeno, že prevalence ileitidy na farmách v jejich zemi překročila 90%.
 • I přes Evropskou regulaci o použití veterinárních léčiv více než 35% respondentů léčí ileitidu antibiotiky s s kombinací nastavených pravidel biosecurity farem. Pouze 19% z nich používá vakcinaci jako prevenci onemocnění.
 • 45% respondentů průzkumu není úplně spokojeno s výsledky terapie antibiotiky s kombinací dodržování pravidel biosecurity.
 • Je zajímavé podtrhnout, že 72% z nich by se raději snažilo proti ileitidě vakcinovat.

CZ-POR-200900002