Bovilis INtranasal RSP Live

Kategorie:
Nosní sprej, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi pro skot.

Popis produktu

Indikace:

K aktivní imunizaci telat od věku 1 týdne ke snížení klinických příznaků respiračního onemocnění a vylučování virů v důsledku infekce způsobené BRSV a PI3.
Vakcína stimuluje aktivní imunitu proti bovinnímu respiračnímu syncyciálnímu viru a viru bovinní parainfluenzy typu 3.
Vakcína stimuluje receptory a cytokiny zapojené do vrozených imunitních anti-virových odpovědí.
Nástup imunity: BRSV – 5 dní, PI3 – 1 týden.
Trvání imunity: 12 týdnů.

Složení:

Každá dávka (2 ml) obsahuje:
1. Léčivé látky:
·  Bovinní respiratorní syncyciální virus (BRSV), živý, kmen Jencine-2013
·  Virus bovinní parainfluenzy typ 3 (PI3), živý, kmen INT2-2013
2. Pomocné látky:
·  Lyofilizát: základní B8 médium, hydrolyzovaná želatina, pankreatininem hydrolyzovaný kasein, sorbitol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
·  Rozpouštědlo: dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, sacharosa, voda na injekci.

Dávkování:

Nosní podání.
Vakcinujte telata od věku 1 týdne.
Proveďte rekonstituci lyofilizátu pomocí rozpouštědla podle pokynů níže. Ujistěte se, že lyofilizát je před podáním kompletně rekonstituován. Rekonstituovaná vakcína je suspenze narůžovělé nebo růžové barvy. Podejte jednu dávku 2 ml rekonstituované vakcíny pro zvíře. Aplikujte 1 ml do každé nozdry.
Vakcinovat pouze zdravá zvířata. Zvířata by se měla přednostně vakcinovat nejméně 5-7 dnů před obdobím stresu nebo zvýšeného infekčního tlaku. Za přítomnosti mateřských protilátek může být účinnost proti BRSV snížena.

Balení obsahuje:

Lyofilizát:
·  Lahvičky ze skla typu I, s obsahem 1, 5 nebo 10 dávek, uzavřeny halogenbutylovou gumovou zátkou a aluminiovým víčkem.
Rozpouštědlo:
·  Lahvičky ze skla typu I s obsahem 2 ml rozpouštědla Unisolve a lahvičky ze skla typu II s obsahem 10 ml nebo 20 ml rozpouštědla Unisolve, uzavřeny halogenbutylovou gumovou zátkou a aluminiovým víčkem.