Přihlášení Registrace

28 září 2014

Podpořte Světový den boje proti vzteklině – 28. září 2014

V naší zemi se již vzteklina nevyskytuje, ve světě však stále ANO!

Každý rok umírá na vzteklinu na celém světě 55 000 lidí, celá polovina pak v Africe. Hlavním přenašečem nákazy jsou domácí psi, celých 40% případů pokousání vzteklým psem jsou děti ve věku do 15 let, z nichž přibližně 100 denně jich umírá na tuto strašnou nemoc . Prevence spočívá ve vakcinaci psů, díky níž můžeme dostat vzteklinu pod kontrolu i v rozvojových zemích včetně Afriky a Indie a ochránit tak zdraví jak tamních obyvatel, tak jejich zvířat.

Společnost MSD Animal Health (v USA a Kanadě Merck Animal Health) má za cíl svět bez vztekliny. Již od 90. let minulého století se proto podílí na různých preventivních vakcinačních programech. První projekt, který podpořila, byl Afya Serengeti (ve svahilštině Zdraví pro Serengeti) profesorky Sarah Cleaveland z university Glasgow.

Paní profesorka k projektu Afya Serengeti říká: “ Oblast Serengeti je jeden z nejúžasnějších ekosystémů na světě s obrovskou rozmanitostí volně žijících živočichů, má však spoustu komplexních problémů, které přináší soužití lidí, domácích a volně žijících zvířat. Vzteklina má velký vliv na život v Serengeti. Je to strašná nemoc, která postihuje především děti. Přináší veliké utrpení a bolestivé umírání. Každý rok zabije desítky tisíc lidí v Africe i Asii. Pokud je někdo pokousán vzteklým psem a potřebuje okamžitou léčbu, pro chudou komunitu je téměř nemožné jej včas dostat k lékaři.
“V roce 1996 jsme v poměrně malém měřítku zahájili vakcinační program. Dle našich poznatků byla vzteklina přítomna mezi domácími psy v místní komunitě a chtěli jsme si ověřit, zda by bylo možné vakcinací těchto psů dostat vzteklinu pod kontrolu. Díky podpoře MSD Animal Health, která darovala potřebné množství vakcín proti vzteklině, jsme byli schopni rozšířit oblast a zařadit do vakcinačního programu take 6 dalších oblastí, sousedících s národním parkem Serengeti, včetně východní části kde žijí Masajští pastevci.
Vakcinací psů v hustě osídlené oblasti sousedící s národním parkem jsme tak vytvořili ochranné pásmo, bariéru zabraňující proniknutí vztekliny zpět do ekosystému národního parku.”
“Za podpory veterinářů z celého světa jsme schopni vakcinovat přibližně 50 000 psů ročně, mimo provakcinovanou oblast je však výskyt onemocnění stále veliký. Proto je naším cílem oblast, kde se očkuje, dále rozšiřovat až na národní úroveň.”

Společnost MSD Animal Health nově podporuje i projekty Mission Rabies v Keni a Indii darováním potřebných vakcín.
Luke Gamble má na starosti projekt v Indii: “V Indii umírá na následky pokousání vzteklým psem každou hodinu jedno dítě. Je to velice zrádná nemoc a každý, u koho se projeví klinické příznaky, na tuto nemoc umírá.
Tak to prostě je. Téměř všechny nové případy vztekliny mají na svědomí psi, proto jsme spustili masivní vakcinační kampaně napříč Indií. Za podpory vlády a místních organizací jsme zapojili dobrovolníky, kteří v ohniscích nákazy vzteklinou chytají a plošně vakcinují co nejvíce psů. Používají sítě, protože se jedná hlavně o pouliční polodivoká zvířata, která není vůbec jednoduché chytit. Plošná vakcinace se ukázala být efektivní formou eradikace nákazy. Naším cílem je v ohniscích nákazy provakcinovat 70% psí populace a vytvořit tak zóny bez výskytu tohoto onemocnění. V minulosti nebyla k dispozici žádná data o psí populaci v Indii a to i díky tomu, že většina psů je potulných a nemají majitele. Proto je důležitou součástí našeho projektu v tomto směru i sběr dat. Síť spolupracovníků zaznamenává každou aplikaci vakcíny, s popisem, kde byla vakcína aplikována a kolika psům. Díky tomu vytváříme databázi, kterou můžeme v budoucnu použít. Úspěch našeho programu také závisí na vzdělávání společnosti v oblasti prevence a rizik spojených se vzteklinou. Vytvořili jsme informační letáky, které učí děti, jak se mají chovat při kontaktu se psy, jak mohou zabránit pokousání a jak důležitá je vakcinace proti vzteklině. Nedílnou součástí našeho programu je i tréninkový program pro veterinární lékaře. Věříme, že díky obrovskému nasazení a spolupráci lidí budeme schopni i tuto velkou výzvu v podobě úplného vymazání vztekliny z životů lidí i zvířat v Indii časem úspěšně zvládnout. ”

V rámci osvětové kampaně na podporu 28. září jako Světového dne boje proti vzteklině informujeme veterinární lékaře na celém světě o těchto projektech a možnosti podpory z jejich strany.
Do kampaně podporující Světový den bojeproti vzteklině se letos zapojíme i v České republice.
28. září proběhne ve spolupráci společnosti MSD Animal Health a Veterinářů bez hranic vakcinace psů lidí bez domova v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.

www.afya.org
www.missionrabies.com
www.msd-animal-health.cz