Přihlášení Registrace

19 únor 2014

Zdraví mléčné žlázy - setkání s veternináři a farmáři

Ve spolupráci MSD Animal Health a České Buiatrické Společnosti (ČBS) se ve Třech věžičkách u Jihlavy 19.2.2014 konal seminář zabývající se problematikou mléčné žlázy. Účast více než 160 veterinářů a farmářů jasně prokázala důležitost problematiky mastitid a zároveň snahu o co nejvyšší efektivitu chovu mléčného skotu.

Garantem tohoto setkání byl Doc. Josef Illek, který v úvodu přivítal všechny zúčastněné a následně došlo k představení MSD Animal Health Ing. Radkem Hejlem, vedoucím sekce hospodářských zvířat MSD AH CZ&SK. V úvodu zazněla přednáška Doc. Illka prezentující základy problematiky mastitid, možné původce onemocnění, ale i vnější faktory ovlivňující mléčnou žlázu. V programu pokračoval MVDr. Martin Vlček, který prezentoval své praktické zkušenosti a doporučení pro chovy mléčného skotu. Poté následovaly přednášky MVDr. Zbyňka Dvořáka, produktového manažera MSD AH, které se zabývaly problematikou a možnostmi terapie a prevence zánětů mléčné žlázy v období laktace i zaprahnutí, kdy byly prezentovány výsledky studií a doporučení pro zlepšení produkce a ekonomických výsledků farem. Další z přednášek se zabývala problematikou využití nesteroidních antiflogistik a kortikoidů v praxi hospodářských zvířat. Ještě před obědem program pokračoval přednáškou MVDr. Josefa Práška, který prezentoval zkušenosti a doporučení k využití rychlé stádové diagnostiky a managementu mastitid v chovech skotu. Odpolední program zahájila Mgr. Jaroslava Jeřábková, vedoucí oddělení chemie národní referenčíní laboratoře SVÚ Jihlava, která detailně popsala problematiku a široké spektrum testů na diagnostiky reziduí inhibičních látek. Rovněž byla zmíněna vhodnost či nevhodnost některých z testů pro stanovení různých druhů antibiotik v mléce, kdy využití nevhodného testu může vést až k falešně pozitivním výsledkům a následnému chybnému vyloučení tohoto mléka z dodávky ke zpracování v mlékárně. Neméně zajímavým tématem byla problematika kvasinkových mastitid prezentovaná MVDr. Miroslavem Věříšem, který poukázal na aspekty tohoto onemocnění a nevhodnost využití antibiotik v těchto případech. Poslední přednáškou byl vliv mastitid a ekonomické ztráty které způsobují, která prezentovala a jasně definovala negativní vliv mastitid a rovněž ekonomický dopad v případě onemocnění, ale i po celý zbytek laktace, ztráty v důsledku vyššího počtu somatických buněk, vyřazování zvířat atd. od Ing. Jindřicha Kvapilíka.

Odborný program byl ukončen poděkováním účastníkům a přednášejícím ze strany ČBS i MSD Animal Health.