Přihlášení Registrace

12 duben 2014

BVD – aktuální problém v České republice

Dne 12.4.2014 se v rámci výstavy VETfair 2014 uskutečnil odborný seminář pořádaný Českou buiatrickou společností ve spolupráci s generálním partnerem, společností MSD Animal Health. Tématem semináře byla problematika BVD, ke které postupně zazněly přednášky popisující vznik a šíření onemocnění (prof. Baumgartner), aktuální zkušenosti s nejnovějšími ozdravovacími plány ze Skotska a Anglie prezentované Dr. Johnem Atkinsonem a možnosti diagnostiky a ozdravování v podmínkách ČR (MVDr. Kovařčík, MVDr. Václavek) a rovněž možnosti využití vakcín jako součásti ozdravování (MVDr. Dvořák). V závěru zazněla přednáška MVDr. Semráda o BVD z pohledu pohledu státní správy. Množství dotazů v průběhu semináře, ale i řešení této problematiky v chovech opět poukázalo na aktuálnost tématu BVD. Vzhledem k ozdravování v okolních zemích a udržení možností volného obchodu a transportu zvířat je BVD onemocněním, které je potřeba pro udržení konkurenceschopnosti řešit.